Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh An ban thủ ý lược giải


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh An ban thủ ý lược giải
 • Tác giả : HT. Thích Đạt Đạo
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 300
 • Nhà xuất bản : Hồng Đức
 • Năm xuất bản : 2013
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000001240
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Kinh AN BAN THỦ Ý

Lược giải

HT. THÍCH ĐẠT ĐẠO Biên soạn

 

LỜI GIỚI THIỆU

Kinh AN BAN THỦ Ý là một trong những bản kinh được xuất bản sớm nhất ở Viễn Đông và đã góp phần vào việc phổ biến Phật giáo qua việc giảng dạy cách thức thiền tập trong nhiều tầng lớp thành phần xã hội khác nhau. Vì thế, nó có một vị trí hết sức quan trọng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Trung Quốc. Đối với Phật giáo Việt Nam chúng ta, bản kinh này là bản kinh được chú giải lần đầu tiên so với lịch sử chú giải kinh điển Phật giáo ở Viễn Đông, cụ thể là Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Trung Quốc. Điểm đặc biệt là bản chú giải này do một vị tăng sĩ được Phật giáo Việt Nam nuôi dưỡng, giáo dục và đào tạo: đó là Khương Tăng Hội (? - 280).

Do vậy, kinh AN BAN THỦ Ý có một vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng trong lịch sử Phật giáo dân tộc. Nhưng cho đến khi chưa được nghiên cứu và phổ biến rộng rãi. Kinh AN BAN THỦ Ý chính văn cùng với lời chú giải trong truyền bản hiện nay được ghép và in chung vào trong tập Đại Tạng Kinh số 15, trang 163. No. 602, và việc tách rời hai dạng văn này cũng không phải dễ dàng gì. Chúng tôi mới bắt đầu cho nghiên cứu tổng quát bản kinh này và xuất bản bản dịch chính văn.

Nay Thượng tọa Thích Đạt Đạo đã dành thời gian dài nghiên cứu, sưu tầm, phát huy ý nghĩa của bản kinh nói trên và phát nguyện in ấn bản kinh nầy gồm những nghiên cứu liên hệ đến bản Kinh An ban thủ ý, cùng các kinh điển đề cập đến vấn đế chủ yếu của Kinh Tứ niệm xứ, Kinh Nhập tức xuất tức niệm, Kinh thân hành niệm do HT. Thích Minh Châu dịch để giúp các giới phật tử và những ai quan tâm đến Phật giáo hiểu rộng hơn về giáo lý của đức Phật và lịch sử văn hóa Phật giáo mà tổ tiên cách đây gần 2000 năm đã tiếp nhận và truyền bá. Tôi xin tán thán công đức và trân trọng giới thiệu đến Phật tử và chư độc giả.

 

Quý Đông, Vạn Hạnh ngày Phật thành đạo - PL.2547

                                       GS.TS.LÊ MẠNH THÁT

                                        Phó Viện Trưởng,

                                     VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VN

 

MỤC LỤC

 

Lời giới thiệu

Lời tri ân

LƠI TỰA CHO KINH AN BAN THỦ Ý

TỰA AN BAN THỦ Ý KINH CHÚ GIẢI

Chương I.  NHẬN THỨC TỔNG QUÁT

          I. Xuất xứ

          II. Về mặt hình thức

                   1. Những cận vệ giúp An ban thủ ý hoàn thành nhiệm vụ

                   2. Phần vấn đáp về những cận vệ giúp An ban thủ ý

          III.Về mặt nội dung

Chương II.GIỚI THIỆU, XÁC MINH VỀ TRUYỀN BẢN VÀ TÊN GỌI, XÁC  MINH VỀ NIÊN ĐẠI

          I. Phần giới thiệu

                   1. Xác minh về vấn đề truyền bản và tên gọi

                   2. Xác minh về niên đại

          II. Quá trình hình thành và Mâu Tử

          III. Nội dung tư tưởng

Chương III.MỤC ĐÍCH CỦA AN BAN THỦ Ý

          Mục đích của An ban thủ ý

                   1. Theo Khương Tăng Hội

                   2. Theo Thiền Ba la mật thứ đệ pháp môn

                   3. Theo Trí Khải

                   4. Vấn đề hiệu bản và dịch

Chương IV.KINH NIỆM XỨ

          Kinh Niệm Xứ

Chương VKINH NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM

          Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm

Chương VI.KINH THÂN HÀNH NIỆM

          Kinh Thân Hành Niệm

          Phụ lục I: BẢNG HÁN VĂN

          Phụ lục II: BẢNG ANH VĂN

          Phụ lục III: BẢNG PALI

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2