Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Trường A Hàm tập1


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Trường A Hàm tập1
 • Tác giả : Kinh A Hàm
 • Dịch giả : HT. Thích Trí Tịnh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 641
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 1993
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Kinh Trường A Hàm tập 1

Hán dịch: PHẬT ĐÀ DA XÁ

TRÚC PHẬT NIỆM

Việt dịch:

VIỆN CAO ĐẲNG PHẬT HỌC HUỆ NGHIÊM

Hiệu đính: Hòa Thượng THÍCH TRÍ TỊNH

 

LỜI GIỚI THIỆU

Các thập kỷ qua đã hình thành nhiều bản dịch Việt văn về Kinh, Luật, Luận thuộc Nam tạng và Bắc tạng. Đây là các công trình cá nhân và là công trình của vài trường Cao đẳng Phật học. Mãi đến năm I990 ngót mười năm sau ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất các hệ phái Phật giáo trên ba miền đất nước, Hội đồng Phiên dịch và Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam, mới chính thức được thành lập. Năm 1991được sự ủng hộ của Ban Tôn giáo Chính phủ và sự chấp thuận của Cục Xuất bản, Hà Nội, Giáo hội khởi đầu ấn hành bộ Trường A-hàm và bộ Trường Bộ Kinh mở đầu Đai Tạng Kinh Việt văn đầu tiên. Phật sự phiên dịch và ấn hành này là Phật sự quan trọng bậc nhất hiện nay của Giáo hội đáp ứng được lòng mong mỏi thiết tha của nhiều thế hệ Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam.

Bộ kinh Trường A-hàm do chư Tăng thuộc trường Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm dịch dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Thích Trí Tịnh, hiện là Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội, và được Ban Phật học Chuyên mòn (Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam), Ban Từ vựng (Hội đồng Chỉ đạo Phiên dịch) và Ban Thư ký (Hội đồng Chỉ đạo Phiên dịch) bổ sung những điểm lược dịch hoặc do ghi chép, đánh máy sai. Trong tương lai, bản dịch cỏ thể được tân tu.

Thay mặt Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Phiên dịch và Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam, chúng tôi cầu nguyện cho Phật sự phiên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam trọng đại này sớm tlành tựu viên mãn.

TM. HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GHPGVN

TM. HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

PHÁP CHỦ GHPGVN

Hòa ThượngTHÍCH  ĐỨC NHUẬN

 

MỤC LỤC KINH TRƯỜNG A HÀM TẬP I

Xem trực tuyến

1.      KINH ĐẠI BỔN DUYÊN

2.      KINH DU HÀNH

3.      KINH ĐIỂN TÔN

4.      KINH XÀ NI SA

5.      KINH TIỂU DUYÊN

6.      KINH CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG TU HÀNH

7.      KINH TỆ TÚC

8.      KINH TÁN ĐÀ NA

9.      KINH CHÚNG TẬP

10.  KINH THẬP THƯỢNG

11.  KINH TÀNG NHẤT

12.  KINH TAM TỤ

13.  KINH ĐẠI DUYÊN PHƯƠNG TIỆN

14.  KINH THÍCH ĐỀ HOÀN NHÂN VẤN

15.  KINH A NẬU DI

16.  KINH THIỆN SANH

17.  KINH THANH TỊNH

18.  KINH TỰ HOAN HỶ

19.  KINH ĐẠI HỘI

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2