Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Trường Bộ tập 1


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Trường Bộ tập 1
 • Tác giả : Nikaya Pali
 • Dịch giả : HT.Thích Minh Châu
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 686
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 1991
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KINH TRƯỜNG BỘ

TẬP I

LỜI GIỚI THIỆU

Các thập kỷ qua đã hình thành nhiều bản dịch Việt văn về Kinh, Luật, Luận thuộc Nam tạng và Bắc tạng. Đây là các công trình cá nhân và là công trình của vài tntờng Cao đẳng Phật học. Mãi đến năm 1990, ngót mười nữa sau ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất các hệ phái Phật giáo trên ba miền đất nước, Hội đồng Phiên dịch và Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam mới chính thức được thành lập. Năm 1991, được sự ủng hộ của Ban Tôn giáo Chính phủ và sự chấp thuận cùa Cục Xuất bản, Hà Nội, Giáo hội khởi đầu ấn hành bộ Trường A-hàm và bộ Trường Bộ Kinh mở đầu Đại Tạng Kinh Việt văn đầu tiên. Phật sự phiên dịch và ấn hành này là Phật sự quan trọng bậc nhất hiện nay của Giáo hội đáp ứng được lòng mong mỏi thiết tha của nhiều thế hệ Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam.

Bộ Kinh Trường Bộ do Hòa thượng Thích Minh Châu, Tiến sĩ Phật học tại Viện Phật học Nalanda, Ấn Độ, hiện là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phậtgiáo Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Phiên dịch và Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam, dịch. Năm 1991, Hòa thượng thân hành hiệu đính bản dịch trước khi đưa ra ấn hành. Chủng tôi đặt nhiều tin tưởng vào sự trung thành cùa bản dịch đối vói nguyên bản Pàli.         

Thay mặt Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Phiên dịch và Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam, chúng tôi cầu nguyện cho Phật sự phiên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam trọng đại này sớm thành tựu viên mãn.

TM. HỘI ĐỔNG CHỨNG MINH GHPGVN

TM. HỘI ĐỔNG PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM Pháp Chủ GHPGVN,

Hòa thượng THÍCH ĐỨC NHUẬN

 

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH của HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH VÀ ẤN HÀNH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

1.    Hòa thượngTHÍCH ĐỨC NHUẬN

2.    Hòa thượngTHÍCH ĐÔN HẬU

3.    Hòa thượngTHÍCH TRÍ TỊNH

4.    Hòa thượngTHÍCH MẬT HIỂN

5.    Hòa thượngTHÍCH HUỆ THÀNH

6.    Hòa thượngTHÍCH GIÁC NHU

7.    Hòa thượngKIM CƯƠNG TỬ

8.    Hòa thượngTHÍCH TẲM THÔNG

ỡ.    Hòa thượngTHÍCH SIÊU VIỆT

10.  Hòa thượngMAHÀSARAY

11.   Hòa thượng THÍCH TRÍ NGHIÊM

 

HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

Chủ tịch

Hòa thượngTHÍCH MINH CHÂU

Hòa thượngTHÍCH THIỆN SIÊU

 Hòa thượngKIM CƯƠNG TỬ

 Hòa thượngTHÍCH THANH KIÊM

Thượng tọaTHÍCH THANH TỪ

Thượng tọaTHÍCH THIỆN CHÂU

Trưởng ban Thư ký:

Thượng tọaTHÍCH CHƠN THIỆN

Trưởng ban. Tài chánh:

Thượng tọaTHÍCH GIÁC TOÀN

Trưởng ban In ấn và Phát hành:

Cư sĩVÕ ĐÌNH CƯỜNG

Trưởng ban Từ vựng Phật học:

Cư sĩMINH CHI

 

Nguyên bản : PALI

Việt dịch : Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

 

MỤC LỤC

                                                                   Trang

1.    KINH PHẠM VÕNG                         11

2.    KINH SA-MỔN QUẢ                        93

3.    KINH AMBATTHA                          159

4.    KINH SONADANDA                     199

5.    KINH KUTADANTA                        227

6.    KINH MAHÀLI                                265

7.    KINH KASSAPA                             281

8.    KINH POTTHAPADA                     311

9.    KINH SUBHA                                353

10.  KINH KEVADDHA                         363

11.  KINH LOHICCA                             383

12.  KINH TEVLUA                               401

13.  KINH ĐẠI BỔN                              431

14.  KINH ĐẠI DUYÊN                         511

15.  KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN             539

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2