Tìm Sách

Giảng Luận >> Nghiêm Huấn Tùng Lâm


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Nghiêm Huấn Tùng Lâm
 • Tác giả : HT. Thích Nhật Quang Giảng giải
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 253
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000009518
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

NGHIÊM HUẤN TÙNG LÂM

HT. THÍCH NHẬT QUANG Giảng giải

NXB . TỔNG HỢP TP.HCM

 

LỜI ĐẦU SÁCH

Thiền lâm Bảo Huấn là quyển sách chư Tổ dạy cho các vị lãnh đạo có trách nhiệm cho tùng lâm. Nhưng theo chỗ nhận định của chúng tôi, nó vẫn có giá trị nhắc nhở cho Tăng Ni chúng ta vể mặt tu tập và làm các Phật sự.

Từ xưa đến nay, các vị lãnh trách nhiệm trụ trì hoặc tọa chủ, giảng sư, pháp sư trong tùng lâm, thì giờ phần nhiều đã cống hiến cho đạo pháp, tha nhân. Nếu không nhớ lại việc tu hành và chánh yếu thì có thể sẽ quên mất mình, ảnh hưởng đến công phu. Tất cả những gì chúng ta gầy dựng như cơ đồ, sự nghiệp, bổn đạo, v.v… có thay thế được phước nghiệp của mình hay không ? Đó là điều rất quan trọng. Nghĩ thế chúng ta cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình nhưng phải liên tục hành trì công phu cho đến viên mãn.

Nhận thấy giá trị cao quý của Thiền Lâm Bảo Huấn, chư tăng Thiền viện Thường Chiếu đã ghi lại lời trích giảng của tôi tại các trường hạ vào khoảng thập niên 1990. Với mục đích giúp thêm tư liệu và kinh nghiệm cho Tăng Ni trong khi nghiên cứu hành trì, tô rất hoan hỷ việc làm này của chư huynh đệ.

Trong giới hạn khiêm tốn về sự hiểu biết và hành trì của bản thân, tôi không dám để tựa Thiền Lâm Bảo Huấn lược giải, chỉ xin trân trọng ghi lại Nghiêm Huấn Tùng Lâm  của người xưa, lấy đó làm kim chỉ nam cho chúng ta ngày nay. Trên tinh thần đó, rất mong nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của chư học giả, mười phương bạn lứa anh em.

Và dĩ nhiên, hy vọng độc giả cũng sẵn lòng bỏ qua những sơ suất tất yếu của tác phẩm vì giọng văn nói, hơn là một tác phẩm chính quy.

 

Thiền viện Thường Chiếu

Ngày 25/04/ 2009

Nhằm ngày 01/4/Kỷ Sửu

THÍCH NHẬT QUANG

 

MỤC LỤC

 

·        Lời đầu sách

·        Nghiêm Huấn Tùng Lâm

·        Lời Dạy Của Hòa Thượng Minh Giáo Tung

·        Lời Dạy Của Hòa Thượng Đại Giác Liễn

·        Lời Dạy Của Ngài Viễn Công

·        Lời Dạy Của Ngài Diễn Tổ

·        Lời Dạy Của Ngài Bạch Vân

·        Lời Dạy Của HT. Thượng Hối Đường

·        Lời Dạy Của HT. Hoàng Long Huệ Nam

·        Lời Dạy Của HT. Bảo Phong Anh

·        Lời Dạy Của HT. Chân Tịnh Văn

·        Lời Dạy Của Thiền Sư Đại Huệ

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn