Tìm Sách

Giảng Luận >> Làm chủ vận mệnh


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Làm chủ vận mệnh
 • Tác giả : Thích Minh Quang
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 142
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2003
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 120100000010029
 • OPAC : 10029
 • Tóm tắt :

Lời nói đầu

Làm chủ vận mệnh là sách ghi lại lời gia huấn của Viên Liễu Phàm đới Minh – Trung Quốc, mục đích ông dạy cho con là Viên Thiên Khải biết được chân tướng vận mệnh, phân biệt tiêu chuẩn thiện ác, nắm vững phương pháp cải ác làm lành, cho đến những ứng nghiệm của việc hành thiện , tích đức khiêm tốn v.v.. Câu chuyện này đều là người thật việc thật, và đạo lý nói đến được nghiệm chứng bằng chính kinh nghiệm cải đổi vận mệnh của tác giả Viên Liễu Phàm. Đây thật là một quyển sách quý, có ích cho thế đạo nhân tâm, chuyển hóa lòng người, xây dựng xã hội an lạc .

Song nguyên tác được viết bằng văn Hán cổ, không dễ gì cho người hiện nay đọc hiểu. Cho nên vào năm đầu Trung Hoa Dân Quốc, có Hoàng Trí Hải tiên sinh, đã không ngại khó, dùng tiếng Bạch thoại chú giải tường tận, mục đích đại chúng hóa sách này, khiến mọi người được thấm nhuần pháp ích. Có thể nói, đây là việc làm khổ nhọc với hoài bảo to lớn, công đức vô lượng. Bản chú giải của Hoàng Trí Hải được truyền bá rộng rãi trong dân gian, với ưu điểm là nội dung phong phú, tường tận. Song đó cũng là chỗ khuyết điểm của nó. Vì người hiện nay không đủ kiên nhẫn và thời gian để đọc dài dòng, e rằng vì lý do này sẽ sẽ ảnh hưởng đến hứng thú đọc đến quyển sách quý thì thật là điều đáng tiếc. Học Hội Hoằng Pháp Liễu Phàm và dịch giả Thích Minh Quang nhận thức được điểm này, nên đã phát tâm chỉnh lý, biên tập, phiên dịch và cho in ra, để giúp mọi người dễ đọc dễ hiểu , sinh tâm hoan hỉ. Lại được các nhà thiện tâm cùng góp phần công đức, căn cứ vào quyển sách này, đọc thu thành băng ghi âm góp phần cho nội dung sách được lan tỏa .

Hy vọng rằng những ai được đọc, được nghe sẽ học theo tinh thần Làm chủ vận mệnh của Liễu Phàm tiên sinh, cải đổi những điều không tốt, sáng tạo một tương lai xán lạn cho mình, cho quốc gia, xã hội và cho toàn thể nhân loại .

 

Mục lục

Lời đầu sách                                                                                     

Chương một :

MÔN HỌC LẬP MỆNH                                                                  

Chương hai :

SỬA ĐỔI LỖI LẦM                                                                        

Chương ba :

TÍCH CHỨA PHƯỚC THIỆN                                                        

Chương bốn :

HỌC ĐỨC KHIÊM TỐN

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn