Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Trung A Hàm tập 1


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Trung A Hàm tập 1
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Viện Cao Đẳng Phật Học Hải Đức Nha Trang
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 682
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2002
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000000000
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Kinh Trung A Hàm

Kinh Trung A Hàm là một trong 4 bộ A hàm (Àgamma)Phật giáo Bắc truyền: “Kinh Trường A hàm”(《長阿含經》), “Kinh Trung A hàm”(《中阿含經》), “Kinh Tạp A hàm” (《雜阿含經》), “Kinh Tăng Nhất A hàm” (《增一阿含經》), tương đương với Kinh điển Nam truyền Pàli là “Kinh Trường Bộ” (Dighanik?ya), “Kinh Trung Bộ” (Majjhimanik?ya), “Kinh Tương Ưng Bộ” (Sa×yuttanik?ya), “Kinh Tăng Chi Bộ” (Aºguttaranikaya). Ngoài ra, Nam truyền còn có một bộ nữa là “Kinh Tiểu Bộ” (Khuddakanikàya) tương đương với Hán Tạng “Bổn Sanh” (《本生》) và “Bổn Sự” (《本事》).

Bản dịch từ Phạn ra Hán: Đời Đông tấn Ngài Tam Tạng Cù Đàm  Tăng-già-đề-bà nước Kế tân

三藏瞿曇僧伽提婆

ĐẠO TỔ chấp bút

道祖筆受

 Bản dịch từ Hán ra Việt: Viện Cao Đẳng Phật Học Hải Đức Nha Trang

Hiệu Đính: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2