Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Tạp A Hàm tập 1


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Tạp A Hàm tập 1
 • Tác giả : Kinh A Hàm
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 678
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 1984
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 1210000000
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Tạp A Hàm là một bộ kinh trong bốn bộ A-hàm:

 1. Trường a-hàm (zh. 長阿含, sa. dīrghāgama) gồm 30 bản kinh;
 2. Trung a-hàm (zh. 中阿含, sa. mādhyamāgama), tập trung về các vấn đề siêu nhiên;
 3. Tạp a-hàm (zh. 雜阿含, sa. saṃyuktāgama), với nhiều đề tài khác nhau như quán tưởng và thiền định;
 4. Tăng nhất a-hàm (zh. 增壹阿含, sa. ekottarikāgama).

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM ấn hành 1984

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH CỦA HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH VÀ ẤN HÀNH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

1-    Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

2-    Hòa thượng THÍCH HUỆ THÀNH

3-   Hòa thượng THÍCH GIÁC NHƯ

4-    Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ

5-    Hòa thượng THÍCH TÂM THÔNG

6-    Hòa thượng THÍCH SIÊU VIỆT

7′     Hòa thượng MAHÀ SARAY

8-    Hòa thượng THÍCH TRÍ NGHIÊM

HỘI ĐỔNG CHỈ ĐẠO PHIÊN DICH VÀ ẤN HÀNH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

-Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THIỆN SIÊU
-Phó chủ tịch: Hòa thượng KIM CƯƠNGTỬ
– Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THANH KIỂM
-Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THANH TỪ
-Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THIỆN CHẢU

Quyền Trưởng ban thư ký : Cư sĩ TRẦN TUẤN MẲN

Trưởng ban tài chánh: Thượng tọa THÍCH GIÁC TOÀN

Trưởng ban in ấn và phát hành: Cư sĩ VÕ ĐÌNH CƯỜNG

Trương ban từ vựng Phật học: Cư sĩ MINH CHI

Hán dịch : Tam Tạng Pháp Sư CẨU-NA BẠT-ĐÀ-LA

Việt dịch : Hòa thượng THÍCH THIỆN SIÊU, Hòa thượng THÍCH THANH TỪ

MỤC LỤC CHI TIẾT tập I (Đọc trực tuyến)

Từ kinh 1 đến kinh số 49

Từ  Kinh 50 đến kinh 100

Từ  Kinh 101  đến kinh 150

Từ Kinh 151 đến kinh 250

Từ  Kinh 251 đến kinh 290

Từ  Kinh 291  đến kinh  342

Kinh Tạp A Hàm Tập 2

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2