Tìm Sách

Văn - Thơ - Truyện >> Nắng mới trong vườn Thiền


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Nắng mới trong vườn Thiền
 • Tác giả : Thích Nhật Quang
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 110
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2010
 • Phân loại : Văn - Thơ - Truyện
 • MCB : 12010000010139
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Nắng mới trong vườn thiền

Lễ khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức

Thích Nhật Quang

NXB Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh

Thay lời tựa

Thầy gởi chư Tăng Ni Trí Đức

Hôm qua Thầy thăm một vòng cả hai bên Tăng Ni Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức. Mỗi nơi qua sự tiếp cận của Thầy và báo cáo của phó tự, Thầy có một cảm nhận:

Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức tuy trong giai đoạn xây dựng chưa hoàn thành, mọi việc còn quá ngổn ngang nhất là đại chúng cả hai bên Tăng Ni, ai nấy đều vất vả mệt nhọc. Thực tế là vậy. Nhưng mà  có một lóe sáng cho thấy rằng đại chúng Tăng Ni có cố gắng tu học và tuân thủ thanh quy của viện. Đây quả là điều đáng quý đáng mừng. Thầy hy vọng với nhân duyên sẵn có và mức tiến tu hành như vậy, không bao lâu Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức sẽ vững mạnh cả hai mặt, cơ sở vật chất cũng như ý chí cương quyết tu học của chư Tăng Ni.

Thật sự mà nói Thầy rất kỳ vọng điểm này của đại chúng Trí Đức. Bởi vì đạo Phật là đạo chân thật và thực hiện bằng trí tuệ dũng mãnh của con người. Con người đón vai chủ động, không bằng sức phấn đấu của chính chúng ta thì nói gì là Phật đạo, nói gì là tu học Phật pháp. Họa may chỉ là sống cầm chừng lấy có. Đã vậy, không phải thả rề lê thê cuộc sống là gì? Cho nên, có thể nói thầy rất quan tâm điểm này của Trí Đức, của đại chúng. Đồng thời Thầy nhận ra một sự thật rằng đại chúng có tu tiến và đang vươn tới tiêu chí tu học xứng đáng. Thầy tạm yên lòng ở bước đầu của Trí Đức và Thầy luôn hy vọng mọi việc tốt đẹp, bước tiến kế tiếp của Trí Đức vững mạnh hơn, thực hiện đúng tiêu chí mà Hòa thượng Ân sư đã đề ra.

Thầy nghĩ rằng người xưa căn khí bén nhạy, trong lúc công phu có thể nhân tiếng gió tiếng khua bên ngoài mà ngộ đạo, vào được chỗ thực sự an ổn. Với sức tu tiến hiện nay của thiền sinh Trí Đức, Thầy hy vọng đại chúng nhận ra yếu chỉ tu hành, nối nắm mạng mạch Phật pháp. Tử đó khắc tỉnh khắc tiến, nhất định thành công hay ít ra cũng có thể bước đến chỗ nói và làm không trái nhau, vui vẻ sống tu học. Đó là từng bước vững chãi trong công phu, có thể mở ra được cánh cửa hiện tại, làm chủ việc sanh tử.

Mong đại chúng biết thương mình và cố gắng tu học. Lời này cũng có thể là nhịp cầu giao cảm  dẫn bước cho tập Nắng mới trong vườn thiền của Trúc Lâm Trí Đức ra mắt chư thiện hữu tri thức gần xa.

Ngày 13/12/2010

Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức

Thầy

Thích Nhật Quang

 

Mục Lục

Thay lời tưa

Chân không và tôi

Nhắc nhở Tăng Ni ngày đấu hạ

Dạy Ni chúng nhân ngày mãn hạ

Nói chuyện với chư Ni tại Thiền Viện Trúc Lâm Trí Đức – Viện Ni

Cố gắng

Chủ yếu là nhận được tâm

Nhìn lại mình

Cách trị phiền não

Các sách khác thuộc Văn - Thơ - Truyện

Hoa Thiền Chớm Nở Trong Mắt Ai
Hoa Thiền Chớm Nở Trong Mắt Ai
Mở lòng bàn tay để đan tay
Mở lòng bàn tay để đan tay
Đứng dậy và bước đi
Đứng dậy và bước đi
Đoản khúc sáu mươi
Đoản khúc sáu mươi
Trở lại thiên đường
Trở lại thiên đường
Tia nắng mùa xuân
Tia nắng mùa xuân
Đóa Sen Thiêng
Đóa Sen Thiêng

Tý
Truyện Kiều Văn Xuôi dành cho Người Trẻ
Truyện Kiều Văn Xuôi dành cho Người Trẻ
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Giửa thuở chuyển mùa
Giửa thuở chuyển mùa
Đệ tử quy
Đệ tử quy