Tìm Sách

Văn - Thơ - Truyện >> Văn học Thế giới Hiện đại

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Văn học Thế giới Hiện đại
 • Tác giả : R.M. ALBÉRÈS, ROGER BASTIDE V.V
 • Dịch giả : BỬU Ý
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 544
 • Nhà xuất bản : AN TIÊM
 • Năm xuất bản : 1973
 • Phân loại : Văn - Thơ - Truyện
 • MCB : 12010000009790
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LỜI CẨN BẠCH

Cuốn sách này không phải là một cuốn sách giáo khoa, cũng không phải là cuốn sách kiểm kê. Nếu như nó mang cái tham vọng trình bày một tổng quan về các khuynh hướng gây sinh khí cho văn học thế giới trong 15 năm gần đây, thì nó vẫn không dám tự phụ nói cạn lời về một đề tài vốn được đưa đẩy một cách thiết yếu, trong khoảng thời gian nghiên cứu vừa nói, vào một con đường đổi mới không ngừng. Cuốn sách này đề nghị cùng độc giả về một lộ trình sẽ giúp độc giả định vị vô số điểm viễn tưởng tượng hình giữa lòng mỗi nền văn học quốc gia, đồng thời giúp độc giả tự mình thiết lập những mối tương cận dễ thường sẽ dẫn dắt độc giả khám phá những liên hệ họ hàng giữa các nền văn học khác nhau được đem ra phân tích. Lộ trình này khởi hành từ nước Pháp rồi kết thúc ở lục địa Nam Mỹ, nương theo một đường vạch mà hướng đi chung từ Tây sang Đông. Khi liệt kê các quốc gia theo một thứ tự địa dư, thay vì thứ tự mẫu tự, chúng tôi nghĩ rằng độc giả sẽ có lợi điểm được kinh lịch cõi văn học hiện đại giống như thể đây là chuyến du lịch khắp toàn cầu thực sự. Vả lại sự liệt kê như thế này làm cho mỗi người có thể tùy nghi sửa đổi lộ trình được đề ra, khởi sự đọc cuốn sách bằng quốc gia nào được ưa thích tìm hiểu trước tiên: các chương mục, không lệ thuộc vào nhau, cho phép tự do chọn lựa như thế.

Vẫn biết rằng sự cột buộc tiến trình văn học vào những biến cố đánh dấu một khúc quanh của lịch sử là một điều luôn luôn ép uổng, chúng tôi vẫn thấy lấy năm 1945 làm điểm quy chiếu là một điều thuận tiện, là một niên lịch chứng giám sự cáo chung những tương xung, đống thời sự ứng dụng quả bom nguyên tử đầu tiên. Tuy nhiên, vì không có sự gián đoạn đột ngột giữa những thế hệ nhà văn đã đạt tới mức diễn đạt thượng thừa trước đệ nhị thế chiến và những thế hệ nhà văn phát hiện sau thời giải phóng,, cho nên chi, trong mỗi một công trình tìm hiểu trong cuốn sách này, cần nên nhắt nhở vắn tắt những định lực văn học chủ yếu trong giai đoạn trước chiến tranh 1939 - 1945.

Có nhiệm vụ bao quát hiện tình văn học đúng như nó khai mở ra với nhà phê bình khả dĩ quan sát bên trong đó, những mối uyển chuyển, những sự vùng dậy, những điều tái diễn, từ 1945 tới nay, những tác giả cộng tác vào cuốn sách này buộc phải sắp xếp một số nhà văn lớn phụ tùy theo hiện tình văn học. Nhiều độc giả có thể lấy làm lạ tại sao không trình bày dài hơi chung quanh tác phẩm của một nhà văn hàng đầu nào đó: chẳng qua là vì tác phẩm đó được coi như đã phát giác hầu hết vào một thời kỳ đã qua trước thời kỳ mà cuốn sách này quan tâm (cũng đừng tưởng tượng rằng vấn đề khả năng tu chỉnh canh tân của nhà văn đó được đặt ra ở đây!). Một trong những khó khăn mà chúng tôi gặp phải khi thực hiện việc “tổng quan” này lại là sự minh định tính cách cập nhật, tính cách tình trạng hiện tại - trong ý nghĩa được  chúng tôi xác định - của những tác phẩm được viết ra tước thế chiến mà chỉ được quảng bá xứng đáng mãi về sau 1945. Do đó, đối với văn học những quốc gia mà sự tự do ý thức và tự do ngôn ngữ bị câu thúc cho đến hồi cáo chung những mối tương xung, chúng tôi thiết tưởng nên công minh dành một địa vị quan trọng cho những tên tuổi, giữa đám người đại diện - những tên tuổi thuộc thế hệ “đàn anh” - hiện thời được coi như là những tên tuổi tiêu biểu hơn cả. Còn như vấn đề sáng tác tại các quốc gia mà nhà văn vâng theo những đòi hỏi không phải chỉ giấy lên từ những tiêu lệnh thẩm mỹ hoặc luân lý, thì chúng tôi cố đưa ra một lối nhìn khách quan tối đa, trong phạm vi những khuynh hướng xuất hiện từ sáng tác vừa nói mang lại một sự soi sámg mới mẻ trên những hình thái diễn đạt.

Các tác giả của cuốn sách này không làm công việc được giao phó dưới khía cạnh trong việc thông tin mà thôi, mà cố gắng làm sao biện biệt những giá trị và những tài năng đã góp phần, một cách rõ rệt hơn cả, và việc nới rộng chân trời văn học hiện đại. Sau độc giả nào mong mỏi điều “nói có sách, mách có chứng”, sẽ có thể tra cứu, trong phần phụ lục của cuốn sách, bản liệt kê những tác phẩm đã được ấn hành bằng tiếng Pháp của những nhà văn chính yếu có mặt trong cuốn Tổng quan này.

JEAN - CLAUDE IBERT

Các sách khác thuộc Văn - Thơ - Truyện

Hoa Thiền Chớm Nở Trong Mắt Ai
Hoa Thiền Chớm Nở Trong Mắt Ai
Mở lòng bàn tay để đan tay
Mở lòng bàn tay để đan tay
Đứng dậy và bước đi
Đứng dậy và bước đi
Đoản khúc sáu mươi
Đoản khúc sáu mươi
Trở lại thiên đường
Trở lại thiên đường
Tia nắng mùa xuân
Tia nắng mùa xuân
Đóa Sen Thiêng
Đóa Sen Thiêng

Tý
Truyện Kiều Văn Xuôi dành cho Người Trẻ
Truyện Kiều Văn Xuôi dành cho Người Trẻ
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Giửa thuở chuyển mùa
Giửa thuở chuyển mùa
Đệ tử quy
Đệ tử quy