Tìm Sách

Giảng Luận >> Diệu lý Đông phương

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Diệu lý Đông phương
 • Tác giả : Hòa Thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 174
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2007
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000009997
 • OPAC : 9997
 • Tóm tắt :

9997 -  DIỆU LÝ ĐÔNG PHƯƠNG  TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC THỰC HÀNH THÁNH THIỆN 

Hòa Thượng THÍCH GIÁC NHIÊN

NXB . TỔNG HỢP TP.HCM    ( 174 trang )

 

                                    Lời nói đầu

                           ( Nhân dịp xuất bản lần đầu tại Việt Nam )

 

Đại lão Hòa thượng Pháp sư GIÁC NHIÊN hiện là pháp chủ Giáo hộ Phật Giáo Việt Nam Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, trú xứ hành đạo tại Tổ đình MINH ĐĂNG QUANG, Santa Ana-Cali, Hoa kỳ. Từ những thập niên 50 , 60 … ngài đã là vị pháp sư nổi tiếng của Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam. Những năm cuối thập niên 70 , ngài đi chu du hành đạo tại một số nước trên thế giới như – Hoa Kỳ , Canada , Pháp , Úc v.v..

Khi còn ở Việt nam, Ngài đã có những tập thơ và những quyển sách đi vào lòng người như: Ánh Nhiên Đăng, Tứ Kệ Tĩnh Tâm, Thương Nhớ Mẹ Hiền…và đặc biệt nhất là tập sách hướng dẫn tu tập thiền định “Pháp Môn Tọa Thiền”. Ngài cũng là người đứng ra chủ trương in và tái bản nhiều lần bộ CHƠN LÝ của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trong gần 30 năm (1978- 2007) du hành hóa đạo tại nhiều nơi trên thế giới. Đại Lõa Hòa Thượng đã thuyết  giảng, biên soạn , sáng tác … thêm rất nhiều tác phẩm mới, ghi lại những ý tưởng cao đẹp được đúc kết từ cuộc sống như – Minh Đăng Diệu Lý, Pháp Đăng Diệu Lý, Toàn Chân Diệu Lý, Diệu ý Đông Phương (tập 1, 2, 3, 4 ..) v.v..

Trung tuân tháng ba năm nay (2007), đáp lời thỉnh cầu của chư vị Giáo phẩm Hệ phái Khất Sĩ, thành viên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam … Đại Lão Hòa thượng Pháp Sư hướng dẫn phái đoàn hơn 50 vị tăng, ni, nam nữ từ Tổ đình Minh Đăng Quang, Hoa Kỳ và các nước Canada, Pháp, Úc …về thăm quê hương. Trước để dự lễ tưởng niệm 53 năm Tổ Sư MINH ĐĂNG QUANG vắng bóng , chứng minh lễ Khánh thành Tịnh Xá Ngọc Cẩm ( Thị xã Hội An ); Tịnh xá Ngọc Phước ( Thị xã Bà Rịa ); và Tịnh xá Ngọc Phú ( Q. Tân Bình , TP. HCM). Sau đó , Ngài cũng đã đi thăm, tặng quà một số cơ sở Từ thiện tại TP. HCM, đồng bào nghèo tại các địa phương bị ảnh hưởng cơn bão số 9 tàn phá, làng mù Vĩnh Châu ( Sóc Trăng ) là nơi quê hương sinh thành – Quận Ô Môn , Thành phố Cần Thơ.

Nhân dịp này, chúng tôi xin phép Đại Lão Hòa thượng in lại tập – Diệu Lý Đông Phương I , ( tức Trăm bài Diệu dược ) để làm quà tặng. Tập sách nhỏ này ghi chép lại những ý tưởng tinh hoa trên bước đường hành đạo của Đại Lão Hòa thượng mà Ngài rất tâm đắc và đã sắp xếp nó như 100 bài thuốc hay; mỗi bài Ngài đặt cho một danh tựa như một phẩm kinh, tuần tự đúng 100 phẩm. Trong cuộc sống này ít ai không bịnh, hoặc bịnh này, hoặc bịnh kia; bịnh nhiều ít , nặng nhẹ ..tùy nghiệp duyên của mỗi người. Như ở trong thế gian người đời có tám vạn bốn ngàn phiền não thì trong Phật pháp cũng có tám vạn bốn ngàn pháp môn để trị liệu. Chúng tôi tin và mong rằng - với những ý tưởng tinh hoa giáo lý Phật đà được Đại lão Hòa thượng thể hiện qua từng phẩm ngắn cô đọng ý pháp thực tiễn , gần gũi sẽ là những phương thuốc iệu dược góp phần xoa dịu , dứt sạch những khổ lụy tinh thần và thể chất nơi mỗi cuộc sống của chúng ta .

Trân trọng giới thiệu đến quý tôn đức Tăng ni, Phật tử , Thân hữu và bạn đọc gần xa .

                  Tp . HCM . PL. 2550 , Trọng Xuân Đinh Hợi – 2007

                   TM . Giáo phẩm Hệ Phái Khất Sĩ

                      Trụ trì Tịnh Xá trung Tâm

                         Sa môn GIÁC TOÀN

 

                                              Mục lục

                                                                                    

LỜI NÓI ĐẦU                                                                     

CHÂN THÀNH GIỚI THIỆU                                           

LỜI GIỚI THIỆU                                                              

LỜI MỞ ĐẦU                                                                    11

VÌ SAO CÓ 100 BÀI LINH ĐƠN DIỆU DƯỢC ?             14

1-  Phẩm Pháp môn phương tiện                                         17

2-  Phẩm Giáo dục thiếu nhi                                                18

3-  Phẩm Ăn năn tự hối                                                       21

4-  Phầm Hạnh an lạc                                                          22

5-  Phẩm Tìm đường giải thoát                                            23

6-  Phẩm Cần thiểu dục                                                       25

8-  Phẩm Sớm tỉnh ngộ                                                       26

9-  Phẩm Mở lòng bác ái                                                     27

10- Phẩm Thường quán chiếu                                             28

11- Phẩm Lời nói chân ngôn                                               29

12- Phẩm Niềm tin vững chắc                                             30

13- Phẩm Con người lịch sự                                                31

14- Phẩm Tiết hạnh                                                             32

15- Phẩm Hoài bão                                                             33

16- Phẩm Phải nên tự trọng                                                 34

17- Phẩm Đạo hạnh thanh cao                                            35

18- Phẩm Phương cách giáo khuyên                                    36

19- Phẩm Ngừa bệnh thân và tâm                                        37

20- Phẩm Pháp diệt trừ bản ngã                                           38

21- Phẩm Hạnh từ bi                                                           39

22- Phẩm Công bằng và Bình đẳng                                     40

23- Phẩm Đoạn ái                                                               41

24- Phẩm Thông hiểu đạo lý                                               43

25- Phẩm Giữ nhất tâm                                                       44

26- Phẩm Nhất trí kiên trì                                                    45

27- Phẩm Hạnh nguyện Bồ tát                                            46

28- Phẩm Quán chiếu tư duy                                               47

29- Phẩm An nhiên tịch tặc                                                 48

30- Phẩm Thiện bất hý ngôn                                               49

31- Phẩm Pháp âm vi diệu                                                  50

32- Phẩm Tự tánh bổn lai                                                    51

33- Phẩm Thường hành hoan hỷ                                         52

34- Phẩm Nhẫn nhục vô sanh                                             53

35- Phẩm Bố thí Bà la mật                                                  54

36- Phẩm Trì giới an lạc                                                      55

37- Phẩm Tinh tấn dõng mãnh                                            56

38- Phẩm Thiền định thanh tịnh                                          57

39- Phẩm Trí tuệ viên minh                                                58

40- Phẩm Phá nghi vô ngại                                                 60

41- Phẩm Giải thoát rốt ráo                                                 62

42- Phẩm Vô ngôn tịch mặc                                                63

43- Phẩm Giảm muốn hiểu thông                                       64

44- Phẩm Thành trí Viên thông                                           65

45- Phẩm Liễu khai Phật hạnh                                            66

46- Phẩm Vô ưu tự tại                                                         67

47- Phẩm Chân như thực tướng                                           68

48- Phẩm Nguồn suối mát                                                   69

49- Phẩm Tim ngọn đèn tàn                                                70

50- Phẩm Sen mọc giữa bùn                                               72

51- Phẩm Đánh rơi của quý                                                 73

52- Phẩm Lưỡng hổ tương tranh                                          74

53- Phẩm Biết dùng lọc nước                                              75

54- Phẩm Cha có nhiều con                                                76

55- Phẩm Tình thâm mẫu tử                                                77

56- Phẩm Sư đệ ăn sâu                                                        78

57- Phẩm Bằng hữu tín nghĩa                                              79

58- Phẩm Mượn thuyền qua biển                                        80

59- Phẩm Ái dục là hố sâu                                                  81

60- Phẩm Yêu thương nhiều khổ lụy                                   82

61- Phẩm Hóa giài mọi oan khiên                                       83

62- Phẩm Ăn trái dưỡng cành lá                                          84

63- Phẩm Uống nước nhớ nguồn                                        86

64- Phẩm Kính trên nhường dưới                                        88

65- Phẩm Tình nghĩa phu thê                                              90

66- Phẩm Thị phi tịch mặc                                                  94

67- Phẩm Tự xét lỗi mình                                                   95

68- Phẩm Triển khai tâm pháp                                            97

69- Phẩm Chuyển mê khai ngộ                                           99

70- Phẩm Tự tánh Di Đà                                                     101

71- Phẩm Duy tâm Tịnh độ                                                 102

72- Phẩm Phật tại tâm trung                                                104

73- Phẩm Cây không trồng lòng đâu mến tiếc                     105

74- Phẩm Con không đẻ dạ nào thương                              106

75- Phẩm Tiên trách kỷ , hậu trách nhân                             107

76- Phẩm Vạn vật vốn vô thường                                       108

77- Phẩm Thế gian đầy khổ não                                          110

78- Phẩm Các pháp vốn vô ngã                                          111

79- Phẩm Bàn tay đẹp                                                         112

80- Phẩm Cơn hấp hối                                                        113

81- Phẩm Phật pháp nhiệm mầu                                          114

82- Phẩm tu tâm dưỡng tánh                                               115

83- Phẩm Khi sống lúc chết                                                116

84- Phẩm Màn vô minh                                                      118

85- Phẩm Gươm trí tuệ                                                        119

86- Phẩm Đức vị tha                                                           121

87- Phẩm Mỗi người căn tành đều khác nhau                      123

88- Phẩm Lòng ích kỷ và ganh tỵ                                        125

89- Phẩm Phấn đấu chứ không tranh đấu                            127

90- Phẩm Thập tam ma chướng                                           129

91- Phẩm Chấp mê là tự sát                                                 131

92- Phẩm Tình thương phải rộng lớn                                  132   

93- Phẩm Mình phải thương mình                                      134

94- Phẩm Bàn tay nhiều ngón khác nhau                            136

95- Phẩm Chuyển xoay nghiệp quả                                     138

96- Phẩm Chí nguyện ắt viên thành                                     139

97- Phẩm Tình đời thương ghét                                           140

98- Phẩm Chân tâm diệu giác                                              141

99- Phẩm Tại sao nữ giới tu nhiều                                       142

100.Phẩm kết                                                                      143

 

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ                                                      146

PHỤ LỤC : TƯ TƯỞNG SIÊU NHÂN CỦA TOÀN CHÂN      151

MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM                                                  171

NGƯỜI IN KINH ẤN TỐNG HOẶC TẠO TƯỢNG PHẬT SẼ

ĐƯỢC MƯỜI  ĐIỀU LỢI ÍCH LỚN                                  173

 

                                                                                          

                                                                                          

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn