Tìm Sách

Văn - Thơ - Truyện >> Tuổi học trò của tôi


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tuổi học trò của tôi
 • Tác giả : Trần Xuân An
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 111
 • Nhà xuất bản : Hội Nhà Văn
 • Năm xuất bản : 2012
 • Phân loại : Văn - Thơ - Truyện
 • MCB : 120100000010128
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Tuổi học trò của tôi

Hồi Ký – Tự Truyện

Trần Xuân An 

NXB Hội Nhà Văn

 

Sự tiếp nhận có phê phán, có chọn lọc từ sách báo, từ học tập ở nhà trường (tiểu học cho đến đại học) và từ ảnh hưởng tương tác trong các mối quan hệ gia đình xã hội, kể cả tôn giáo, tín ngưởng, hầu như tất thảy mọi người, không một ai không trải qua (dù ít dù nhiều, có mặt này, không mặt kia), nhưng vấn đề là phải vận dụng tốt, đặc biệt là phải sáng tạo mới. Trọng lượng, tầm mức sáng tạo mới thể hiện trên bàn cân, thước đo giá trị. Và tiêu chí chính là chân, thiện, mĩ. Chân, thiện, mĩ bao gồm độc lập , tự do...

TXA

 

Mục Lục

1.      Phần 1: Trước tuổi 19

2.      Phần 2: Thuở giao thời trên sông Hương

3.      Phụ lục: Những kĩ niệm văn nghệ (về tiểu thuyết hư cấu)

4.      Danh mục tác phẩm của Trần Xuân An

Các sách khác thuộc Văn - Thơ - Truyện

Hoa Thiền Chớm Nở Trong Mắt Ai
Hoa Thiền Chớm Nở Trong Mắt Ai
Mở lòng bàn tay để đan tay
Mở lòng bàn tay để đan tay
Đứng dậy và bước đi
Đứng dậy và bước đi
Đoản khúc sáu mươi
Đoản khúc sáu mươi
Trở lại thiên đường
Trở lại thiên đường
Tia nắng mùa xuân
Tia nắng mùa xuân
Đóa Sen Thiêng
Đóa Sen Thiêng

Tý
Truyện Kiều Văn Xuôi dành cho Người Trẻ
Truyện Kiều Văn Xuôi dành cho Người Trẻ
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Giửa thuở chuyển mùa
Giửa thuở chuyển mùa
Đệ tử quy
Đệ tử quy