Tìm Sách

Giảng Luận >> Bước đầu vào đạo


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bước đầu vào đạo
 • Tác giả : Thích Nữ Tuệ Đăng & Tuệ Như Biên tập
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Hán - Việt
 • Số trang : 333
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000008758
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Bước đầu vào đạo

Tuệ Đăng & Tuệ Như Biên tập

Tựa

Bước đầu tiên vào cửa thiền là bước đầu tiếp xúc với hạnh phúc có một tần số rung động cao hơn tần số từ vật chất. Tì Ni Nhật Dụng đưa về tịnh hạnh và những nguyên tắc sống đẹp (10 giới Sa di ni) chứa đầy phẩm chất của tình thương và hiều biết; những người bạn này luôn luôn hỗ trợ hành giả càng đi sâu vào chánh niệm, tỉnh thức để càng cảm thấy hạnh phúc thanh cao hơn, tinh tế hơn và bền bỉ hơn. Và đến lúc nào đó đạo hạnh trở nên thuần thục, đạo tâm dũng mãnh, trí huệ sanh khởi có thể đốt cháy hết thảy tham sân si, cội nguồn của mọi khô đau thì hành giả đối mặt với hạnh phúc chân thật an lạc giải thoát.

Tập sách này được biên soạn như một quà tặng cho các tu sĩ Phật giáo quyết định đi thẳng vào mục tiêu phạm hạnh, tha thiết muốn thể hiện ngay hiện tại lúc này và ở đây trong chính tự thân niềm an lạc chân thật và mong giúp tha nhân cùng thể hiện...

09-07-2008

PL 2552

Thích Nữ Tuệ Đăng

Quyển sách này gồm có 4 phần, (mổi phần có nguyên bản tiếng Hoa, Âm, Nghĩa, Giải thích, Thực tập)

      I.        Tì ni nhật dụng

    II.        Giới luật Sa di ni

   III.        Các oai nghi

  IV.        Lời cảnh giác và khích lệ của thiền sư Quy Sơn

 

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn