Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Khái Lược Duyên Hệ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Khái Lược Duyên Hệ
 • Tác giả : Tỳ Khưu Chánh Minh
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 543
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 120100000010152
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Khái Lược Duyên Hệ

THERAVADAPhật giáo nguyên thủy

Tỳ Khưu Chánh Minh biên soạn

NXB Tôn Giáo

DL 2008 – PL 2552

 

Lời nói đầu

Patthāna (Vị trí) là bộ thứ 7 trong tạng Thắng pháp, đây là bộ có số lượng pháp uẩn nhiều nhất trong 7 bộ, gồm 9.400 (chín ngàn bốn trăm) pháp uẩn.

Tương truyền khi Đức Thế Tôn thuyết lên bộ này, hào quang sáu màu của Ngài tự khởi hiện.

Bộ Vị trí nêu lên 2 phần: Duyên hệ và Duyên sinh.

Trong phần Duyên hệ có 24 duyên, luận theo 5 Tam đề (Tikamātikā):

-          Tam đề thiện (Kusalattika)

-          Tam đề thọ (Vedanāttika)

-          Tam đề quả (Vipākattika)

-          Tam đề bị thủ (Upādinnattika)

-          Tam đề phiền toái (Sankilitthattika)

Mỗi tam đề lại có 4 phần: Phần thuận, phần nghịch, phần thuận nghịch và phần nghịch thuận.

Để nắm bắt giáo nghĩa uyên thâm này, cần phải nắm vững chi pháp, vì luận Duyên hệ rất bác học chi li, đồng thời cũng phải học hỏi từ những bản luận giải của các Giáo thọ sư tiền bối.

Soạn phẩm này phần lớn dựa vào công trình biên soạn của Cố Đại trưởng lão Tịnh Sự, đồng thời trích lục những luận giải của Cố Đại trưởng lão Ledi Sayadaw trong quyển “The manuals of dhamma”.

Trong soạn phẩm này chúng tôi trình bày 2 phần:

-          Phần I “Khái lược về 24 duyên”.

-          Phần II “24 duyên với tam đề thiện”.

Do khả năng còn kém cỏi nên chúng tôi chỉ dám nêu lên “phần thuận”, và phần này cũng nương vào soạn phẩm “Siêu lý cao học” của Cố Đại trưởng lão Tịnh Sự.

Chúng tôi cố gắng biên soạn vì:

-          Tri ân Cố Đại trưởng lão Tịnh Sự, đồng thời phổ cập chương trình biên soạn phần Chú giải Tạng Diệu pháp mà thuở sinh tiền Ngài đã dày công nghiên cứu, khiến công trình ấy không  bị “mai một”.

-          Phổ biến hương vị giáo pháp Abhidhamma đến những bậc trí thức có tâm tầm cầu Phật pháp.

Dòng ký ức trôi về quá khứ, chúng tôi chợt nhớ đến Cố Đại Đức Giác Lý.

Khi còn ở Thiền Viện Phước Sơn (1985), chúng tôi có hướng dẫn cho một số Sadi và giới tử môn  học siêu lý.

Chúng tôi được gặp gỡ Đại Đức Giác Lý, tuy Ngài tuổi đã cao nhưng tinh thần cầu pháp học pháp không hề thấp, Ngài cùng chúng tôi thảo luận về phần “Duyên hệ”, nhờ đó chúng tôi có cơ hội ôn tập đồng thời hình thành cung soạn phẩm này.

Giở lại dòng chữ xưa, lòng thành xin tưởng niệm đến hương linh của Ngài, mong Ngài luôn an lạc nơi nhàn cảnh.

Với tuổi cao mà Đại Đức Giác Lý vẫn tìm hiểu được phần “Duyên hệ”, điều này chứng tỏ “Duyên hệ” tuy thâm sâu vi diệu, nhưng không quá khó với “tinh thần cầu pháp và học pháp”.

Chúng tôi cũng cảm niệm công hạnh của Phật tử Tathapanna đã giúp chúng tôi dịch những phần luận giải của Đại trưởng lão Ledi sayadaw từ Anh ngữ sang Việt ngữ.

Chúng tôi chỉ hy vọng soạn phẩm này là “những bước ban đầu”, để hậu học tiếp cận với pháp môn vi diệu, từ đó sẽ triển khai rộng rãi những điểm thâm sâu, Phổ biến đến chúng sinh mang lại nguồn hạnh phúc cho nhân thiên.

Xin những bậc cao minh rộng lượng và chỉ điểm chúng tôi những sai sót còn vấp phải.

Lành thay, lành thay công đức quý Ngài vô lượng vô biên

 Tỳ Khưu Chánh Minh cẩn bạch

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Siêu lý học
Siêu lý học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Yamaka Bộ Song Đối
Yamaka Bộ Song Đối
Thập Độ
Thập Độ
Đại Niệm Xứ
Đại Niệm Xứ
38 Pháp Hạnh Phúc
38 Pháp Hạnh Phúc
Thiện Bạn Hữu
Thiện Bạn Hữu
Siêu lý học
Siêu lý học