Tìm Sách

Văn - Thơ - Truyện >> Viết bên song trúc

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Viết bên song trúc
 • Tác giả : Thông Thiền
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 95
 • Nhà xuất bản : Văn Hóa Thông Tin
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Văn - Thơ - Truyện
 • MCB : 120100000010135
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Viết bên song trúc

Thông Thiền

NXB Văn Hóa Thông Tin

Tất cả đau khổ của nhơn loại đều do nhìn lầm nhìn quấy chấp cái thân vô thường, tâm sanh diệt, cảnh giả cho là thật, là ta, là của ta rồi theo đó thỏa mãn, gom về cho ta và của ta rồi tranh đấu cấu xé nhau tạo nghiệp và thọ khổ. Gốc do si mê chấp cái giả làm thiệt, nhìn lầm các pháp cho là ta và của ta rồi theo đó thỏa mãn, gom về cho ta và của ta. Bị cản trở không được như ý liền sanh sân hận, chém... giết, tị hiềm nhay, gây ra vô số tội ác, bị nghiệp kéo đi trong sáu nẻo, chịu vô lượng khổ. Chỉ một cái nhìn lầm mà tai học khủng khiếp như thế.

Nếu chúng ta nhìn đúng lẽ thật, thì lòng thương yêu buông xả, lòng từ bi giúp đở, lòng cởi mở bao dung sẽ có mặt trong ta ! Vì tất cả lục độ vạn hạnh đều nằm trong Phật tánh trùm khắp kia mà (lục độ vạn hạnh thể trung niên). Sao chúng ta không vương lên trong ánh sáng Phật pháp, trí tuệ cao cả mà cam chịu rút mình trong võ ốc tối tăm thấp kém và đau khổ triền miên? Sao chúng ta không sống với bầu trời cao rộng phóng khoáng như sư tử hiên ngang giữa rừng già mà cam chịu làm con sâu nhỏ nhoi gớm ghiếc

Sao chúng ta không gan dạ quên mình vì đạo cả vì mọi người, sống như vì sao lấp lánh giữa trời cao mà cam chịu làm con lươn con trạch chui rút trong bùn lầy tanh hôi đen tối của dục vọng cá nhân?

Những cảm nghĩ rời... được viết bên song trúc trong khu vườn mà tôi có một thời nương náu và có nhiều kỷ niệm đẹp là như thế.

               Mục lục

-          Viết Trên Cao

-          Lời Kẻ Đăng Trình

-          Đại Dương Trong Đôi Mắt

-          Dáng Thầy

-          Mai Xuân Hương Thiền

-          Nguyên Xuân

-          Quảy Hài Về Tây

-          Ngày Về

-          Cách Nhìn

-          Thuở Ấy

-          Sắc Núi Hương Rừng

-          Tình Mẹ

-          Thiền Viện Trên Biển

-          Vu Lan Nhớ Ba

-          Trên Đỉnh Từ Vân

-          Vầng Hồng Thường Chiếu

-          Gươm Báu Với Mùa Xuân

-          Thăm Thiền Viện Chân Không Vũng Tàu

-          Bênh Cạnh Dòng Thơ

-          Ngọa Vân Am

-          Viết Bên Song Trúc

-          Đường Xưa Chốn Cũ

Các sách khác thuộc Văn - Thơ - Truyện

Hoa Thiền Chớm Nở Trong Mắt Ai
Hoa Thiền Chớm Nở Trong Mắt Ai
Mở lòng bàn tay để đan tay
Mở lòng bàn tay để đan tay
Đứng dậy và bước đi
Đứng dậy và bước đi
Đoản khúc sáu mươi
Đoản khúc sáu mươi
Trở lại thiên đường
Trở lại thiên đường
Tia nắng mùa xuân
Tia nắng mùa xuân
Đóa Sen Thiêng
Đóa Sen Thiêng

Tý
Truyện Kiều Văn Xuôi dành cho Người Trẻ
Truyện Kiều Văn Xuôi dành cho Người Trẻ
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Giửa thuở chuyển mùa
Giửa thuở chuyển mùa
Đệ tử quy
Đệ tử quy