Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Những bậc Thánh Tăng


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Những bậc Thánh Tăng
 • Tác giả : Tuệ Uyển
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 111
 • Nhà xuất bản : .
 • Năm xuất bản : 2007
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000009516
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Những bậc Thánh Tăng

(trích từ Thần Tăng Truyện,

 đại chính tân tu Đại Tạng Kinh)

Phần 2

Tuệ Uyển

Ghi lại những gì đã học

Mùa An Cư 2007

 

Mục Lục

Kinh hiếu mùa Vu Lan

Pháp Hiển

Huệ Viễn

Cưu Ma La Thập

Pháp An

Thích Đàm Ung

Tăng Lãng

Phật Đà Da Xá

Đàm Vô Kiệt

Phật Đà Bạt Đà La

Đàm Thúy

Trí Đăng

Bảo Thông

Ngộ Thuyên

Đàm Đế

Đàm Vô Sám

Cầu Na Bạt Ma

Tăng Lượng

Đạo Sanh

Đàm Ma Mật Đa

Cầu Na Bạt Đà La

Tuệ Đạt

Tăng Ý

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh