Tìm Sách

Giảng Luận >> Những bài giảng về HOẰNG PHÁP & TRỤ TRÌ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Những bài giảng về HOẰNG PHÁP & TRỤ TRÌ
 • Tác giả : HT. Thích Trí Quảng
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 447
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2002
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000010091
 • OPAC : 10091
 • Tóm tắt :

10091 – Những bài giảng về HOẰNG PHÁP & TRỤ TRÌ

HT . THÍCH TRÍ QUANG – NXB . TỔNG HỢP TP.HCM ( 447 trang )

                            

 LỜI NÓI ĐẦU

Trong cuối thập niên 90, trước nhu cầu học Phật của nhiều Tăng Ni Phật tử, cũng như trước bối cảnh thuận lợi cho việc đào tạo hoặc nâng cao trình độ giảng sư trong cả nước, Ban Hoằng pháp đã tổ chức các khóa huấn luyện, bồi dưỡng giảng sư ở khắp ba miền Nam, Trung, Bắc .

Qua các khóa dạy này, tôi đã truyền đạt một số kinh nghiệm về việc truyền bá chánh pháp cho các Tăng Ni cùng mang ý hướng phục vụ trong ngành hoằng pháp. Những ý tưởng mà tôi đưa ra trong các buổi học tập đã được đa số học viên đồng tình và đạt kết quả tốt.

Vì vậy, tôi tập hợp một số bài giảng mẫu đã giảng dạy trong các khóa bồi dưỡng giảng sư để quý vị có tư liệu tham khảo dễ dàng hơn và những Tăng Ni không có điều kiện tham dự cũng có thể dựa vào đây để rút ra những kinh nghiệm cho việc hoằng pháp lợi sanh tại địa phương mình.

Ngoài ra, theo yêu cầu của các trường hạ khắp nơi đã thỉnh tôi thuyết giảng về vấn đề trụ trì, tôi đã đưa một số ý về nếp sinh hoạt cần có của vị trụ trì sống trong Phật pháp. Vì vậy, trong tập sách này cũng tập hợp một số bài nói về tư cách và vai trò của trụ trì, thiết nghĩ cũng rất cần thiết cho quý vị trụ trì là thành phần khá đông trong cộng đồng Tăng lữ.

Tôi cũng bổ sung thêm vài bài nói về ý nghĩa thọ giới tại những giới đàn lớn ngỏ hầu giúp cho quý vị ôn lại tư chất cần thiết của hàng Tăng sĩ đứng đầu trong bốn chứng của Đức Phật, cũng như nhắc nhở các Tăng Ni trẻ tư cách cao thượng của người tu sĩ theo Phật cần giữ gìn nghiêm trang.

Mong rằng tập tư liệu này tuy không nhiều nhưng đó là tinh ba mà tôi đã thiết thân kiểm nghiệm trong việc hoằng pháp đã được cô đọng lại, sẽ giúp ích phần nào cho giới Tăng Ni giảng sư gặt hái được kết quả tốt đẹp trên bước đường hoằng pháp vi gia vụ , lợi sanh vi sự nghiệp.

              TP. HCM , mùa Hạ PL. 2546-2002

                  Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG

    Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN

 

                                MỤC LỤC

Lời nói đầu

Hoằng pháp

Những điều  tâm đắc về hoằng pháp

Kinh nghiệm hoằng pháp

Hoằng pháp theo nhân duyên

Ý nghĩa thuyết pháp

Giáo dục và hoằng pháp

An lạc hạnh

Những kinh nghiệm giảng dạy

Kinh nghiệm giảng dạy kinh Hoa Nghiêm

Một số đề tài gợi ý cho những bài thuyết giảng của Tăng Ni sinh Khóa Giảng sư

Nỗ lực tự học để kế thừa và phát huy được tinh ba của Thầy Tồ

Một số khuynh hướng cho ngành hoằng pháp

Vài suy nghĩ về hoằng pháp trong thời hiện đại

Hoắng pháp trong thế kỷ 21

Nhà Hoằng pháp và giáo dục tiêu biểu trong thế kỷ 21

Hoằng pháp ở thế kỷ 21

Hoằng pháp

Điểm chung nhứt của Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền

Mô hình Hoằng pháp tại nước nhà trong thời đại ngày nay

Tư cách của vị trụ trì

Vai trò của trụ trì trong giai đoạn hiện tại

Ý nghĩa trụ trì

Trụ trì , người giữ chùa

Làm trụ trì vùng đất mới

Kinh nghiệm làm trụ trì

Tam pháp ấn

Nét đẹp của Phật giáo Nam Tông Khơ Me

Vai trò của trụ trì trong thời hiện đại

Điều thiết yếu của người tu : sức khỏe tốt, trí sáng suốt và trái tim nhân ái

An trụ pháp tịch diệt

Hoằng pháp và trụ trì

Đạo đức hành chánh

Ba điểm quan trọng đối với tân Tỳ-kheo Ý nghĩa thọ giới

Ý nghĩa thọ giới

Phát huy sức mạnh của Tỳ-kheo trẻ : Học , tu và làm việc

Truyền giao giới pháp và lãnh thọ giới pháp đúng như pháp

Giới tánh Tỳ-kheo

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn