Tìm Sách

Văn - Thơ - Truyện >> Diệu Không thi tập


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Diệu Không thi tập
 • Tác giả : Thích Nữ Diệu Không
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 182
 • Nhà xuất bản : NXB Thuận Hóa
 • Năm xuất bản : 2007
 • Phân loại : Văn - Thơ - Truyện
 • MCB : 12010000007794
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Diệu Không thi tập

Thích Nữ Diệu Không

NXB Thuận Hóa

Lời mở...

Chúng tôi có thân duyên nhiều dịp được đàm đạo với Sư Bà. Đặc biệt sau 1975, đã cùng Sư Bà lo mở các lớp học cho Tăng Ni trong nước, và ấn hành Đại tạng kinh Việt nam, chúng tôi rất xúc cảm trước tâm thức khoáng đạt và ý chí độ sanh không mỏi của Sư Bà. Tâm thức ấy và ý chí ấy đã được giữ trọn trong tập thi này, một tập thi tỏa ngát hương đạo rất “diệu”.

Ấn hành tập  “Diệu Không thi tập” là dịp để tiếp cận với tâm hạnh cao vời của Sư Bà vậy.

Tỳ kheo Chân Thiện cảm đề

Tường Vân

Trọng thu Đinh Hợi

 

Mục Lục

Phần I             -  Thơ Gia Đình – Xã Hội

Phần II            -  Thơ Vịnh cảnh – Cảm tác

Phần III           -  Thơ Đạo

Phần IV          - Thơ chữ Hán

Phần V           - Thơ Dịch

Phần VI          - Câu Đối

 

 

Các sách khác thuộc Văn - Thơ - Truyện

Hoa Thiền Chớm Nở Trong Mắt Ai
Hoa Thiền Chớm Nở Trong Mắt Ai
Mở lòng bàn tay để đan tay
Mở lòng bàn tay để đan tay
Đứng dậy và bước đi
Đứng dậy và bước đi
Đoản khúc sáu mươi
Đoản khúc sáu mươi
Trở lại thiên đường
Trở lại thiên đường
Tia nắng mùa xuân
Tia nắng mùa xuân
Đóa Sen Thiêng
Đóa Sen Thiêng

Tý
Truyện Kiều Văn Xuôi dành cho Người Trẻ
Truyện Kiều Văn Xuôi dành cho Người Trẻ
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Giửa thuở chuyển mùa
Giửa thuở chuyển mùa
Đệ tử quy
Đệ tử quy