Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Tìm hiểu đất nước Campuchia anh hùng


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tìm hiểu đất nước Campuchia anh hùng
 • Tác giả : Nhiều tác giả
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 265
 • Nhà xuất bản : Khoa Hoc Xã Hội - Hà Nội
 • Năm xuất bản : 1979
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000009757
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

                                 TIM HIỂU ĐẤT NƯỚC CAMPUCHIA ANH HÙNG

                                   Nhà xuất bản Khoa Học Xã hội – Hà Nội- 1979

                                                   

                                                  LỜI NHÀ XUẤT BẢN

 

“ Tìm hiểu đất nước Campuchia anh hùng” là một cuốn sách nhỏ đầu tay, nhằm kịp thời đáp ứng tình cảm, nguyện vọng muốn tìm hiểu đất nước Campuchia anh em của nhân dân ta. Trong tương lai, Nhà xuất bản chúng tôi hy vọng sẽ có những công trình nghiên cứu sâu sắc hơn về lịch sử, về nền văn hóa, về sự phát triển nhiều mặt khác nữa…của dân tộc Campuchia anh em. Cuốn sách này được xem như là một bước mở đầu. Bởi vì rằng ba dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia trong lịch sử hàng trăm năm nay đã cùng có chung những kẻ thù đế quốc xâm lược, thống trị, đã cùng chung mục đích sống còn là đấu tranh cho độc lập, tự do, cho sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, cho việc đưa lại đời sống ấm no , hạnh phúc cho nhân dân các dân tộc của mỗi nước. Chính là những cơ sở khách quan tất yếu ấy đã đoàn kết chặt chẽ nhân dân ba nước anh em chúng ta trên mọi trận địa, mọi mục tiêu đấu tranh. Ngược lại, bọn đế quốc cùng các thế lực phản động, phản cách mạng quốc tế thì lại luôn luôn tìm cách chia rẽ nhân dân ba nước Đông Dương để chúng có thể thực hiện những âm mưu thôn tính, thống trị, bóc lột, áp bức tàn bạo đối với cả ba dân tộc chúng ta. Tìm hiểu ngày càng rõ, ngày càng đầy đủ lịch sữ đấu tranh và phát triển của mỗi dân tộc anh em trên bán đảo Đông Dương sẽ là thiết thực góp phần làm sâu sắc thêm mối tình đoàn kết vững chắc giữa ba nước anh em, đặc biệt là trong tình hình phát triển hết sức phức tạp hiện nay ở khu vực này của thế giới. Một lần nữa, bọn cầm quyền phản động Bắc Kinh đã là một tác động phản diện rất mạnh mẽ “thúc đẩy” thêm mối tình đoàn kết keo sơn, sống còn giữa ba dân tộc anh em. Đúng như các đồng chí Campuchia đã khái quát gọn lại thành câu nói: “ Nhân dân Việt Nam-Campuchia ba lần đoàn kết, ba lần chiến thắng vẽ vang”. Tức là các đồng chí muốn nói đến tình đoàn kết trong chiến đấu và chiến thắng chống thực dân Pháp xâm lược, thống trị; chống đế quốc Mỹ- thực dân mới xâm lược, thống trị; và ngày nay là chống bọn bá quyền, bành trướng, nước lớn Bắc Kinh đã gây nên tội ác diệt chủng tày trời đối với nhân dân Campuchia, gây nên cuộc chiến tranh biên giới giữa Việt Nam và Campuchia để dùng dân tộc nọ giết hại dân tộc kia, rồi cuối cùng chúng sẽ thôn tính gọn cả hai. Cuốn sách này cũng hy vọng góp phần làm rõ được phần nào những sự phát triển mới mẻ đó

Cuốn sách này do bộ phận nghiên cứu về Đông Nam Á thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức một tập thể tác giả biên soạn. Nhà xuất bản xin trân trọng cảm ơn sự cộng tác tích cực và khẩn trương hoàn thành bản thảo của các tác giả để cho sách được nhanh chóng ra mắt bạn đọc.

Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc nước ta cuốn sách này, và hết lòng cảm ơn các bạn về những lời chỉ bảo cần thiết để rút kinh nghiệm kịp thời cho những cuốn sách tiếp sau về cùng đề tài này.

 

                                         MỤC LỤC

 

Lời nhà xuất bản                                                                                                                  

Lê Hồng – Tìm hiểu sự kiện Campuchia ngày nay                                                             

Cao Xuân Phổ - Campuchia đất nước và con người                                                        

Thanh Đạm – Nhân dân Cam puchia chống đế quốc Pháp                                              

Phạm Nguyên Long – Nhân dân Campuchia chống đế quốc Mỹ và  chính quyền bù nhìn tay sai Lon Non

Quốc Anh và Thanh Bình – Campuchia, cuộc cách mạng bị phản bội

Quyết Tiến và Lê Hồng – Chính bọn cầm quyền phản động Bắc Kinh là kẻ thủ phạm đầu sỏ của sự phản bội ở Campuchia                   

Phạm Thành – Nhân dân Campuchia làm lại cuộc cách mạng của mình                       

Nguyễn Ngọc Minh – Hội đồng nhân dân cách mạng Campuchia là người đại  diện chân chính và hợp pháp duy nhất của nhân dân Campuchia       

Ngô Phương Bá – Nước Cộng Hòa Nhân Dân Campuchia trong thế giới ngày nay     

PHỤ LỤC:

     I .Một số văn kiện, tuyên bố của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia  và Hội đồng nhân dân cách mạng Campuchia                                                    

     II. Thế giới ủng hộ cách mạng Campuchia                                                              

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh