Tìm Sách

Giảng Luận >> 7 bước yêu thương


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 7 bước yêu thương
 • Tác giả : Đức Dalai Lama
 • Dịch giả : Lê Tuyên
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 214
 • Nhà xuất bản : NXB Văn Hoá Dân Tộc - Hà Nội
 • Năm xuất bản : 2007
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000008430
 • OPAC : 8430
 • Tóm tắt :

7 BƯỚC YÊU THƯƠNG

Tác giả: Đức Dalai Lama

Người dịch: Lê Tuyên  

Hiệu đính: Lê Gia        

Nhà xuất bản Văn Hóa Dân Tộc

LỜI TỰA

   Trên toàn thế giới, tình yêu phải xuất hiện để đẩy lùi tội ác, kiến thức phải xuất hiện để đẩy lùi sự ngu dốt, niềm tin cần xuất hiện để đẩy lùi những tuyệt vọng và thói quen chấp nhận một cách bị động, các cuộc đàm phán thương lượng cần xuất hiện để đẩy lùi tình trạng cáo buộc lẫn nhau, lòng tốt phải xuất hiện để thay thế cho những thấp hèn ti tiện. Chỉ có nỗ lực mới có thể chế ngự được sức mạnh ngu dốt và tham lam đã bám chặt rễ trong nhân loại trong suốt lịch sử đã qua.

Tôi hi vọng rằng cuốn sách này, cuốn sách nói về tình yêu thương của nhân loại, trong cuốn sách này Đức giáo chủ Dalai Lama cho chúng ta biết được các kỹ thuật thuộc truyền thống lâu đời của Tây Tạng trong việc chuyển hóa tâm hồn và con tim của nhân loại, tôi hi vọng rằng cuốn sách này sẽ góp phần vào những gì chúng ta thực sự cần có – đó là lòng yêu thương và lòng từ bi trong mỗi con người.

Tiến sĩ Jeffrey Hopkins

Giáo sư viện nghiên cứu Tây Tạng

 Đại học Virginia

Mục lục:

 

Lời tựa

Quan điểm của tôi

Các giai đoạn phát triển

Sự thanh khiết cơ bản trong tâm hồn

Bước cơ bản: Suy nghĩ về bạn bè và kẻ thù

Bước thứ nhất: Xem mọi người là những người bạn

Bước thứ hai: Đánh giá cao lòng tốt

Bước thứ ba: Đáp trả lòng tốt

Bước thứ tư: Học cách yêu thương

Sự khác biệt giữa lòng yêu thương và lòng lưu luyến

 Lòng yêu thương là nền tảng của nhân loại

 Mở rộng lòng yêu thương

 Bước thứ năm: Sức mạnh của lòng từ bi

 Bước thứ sáu: Hiến mình vì mọi người

 Bước thứ bảy: Tìm đến sự giác ngộ vị tha

 Sức mạnh to lớn của lòng vị tha

 Hành động với lòng yêu thương

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn