Tìm Sách

Văn - Thơ - Truyện >> Xuân trong cửa Thiền

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Xuân trong cửa Thiền
 • Tác giả : Thích Thanh Từ
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 597
 • Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1991
 • Phân loại : Văn - Thơ - Truyện
 • MCB : 12010000007436
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

-------------

Thích Thanh Từ

XUÂN TRONG CỬA THIỀN

Thành hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh

Phật lịch : 2535

 

LỜI ĐẦU SÁCH

 

Chỗ cứu cánh vốn không lời, huống là có thời gian không gian. Thời gian đã không thì bốn mùa y cứ đâu mà lập. Bốn mùa đã không thì làm gì có mùa xuân, mùa Hạ. Thế mà nói ngày Xuân, tháng Xuân, mùa Xuân là nhằm trong cửa phương tiện tương đối luận bàn. Chẳng qua vì lợi ích trên phương diện tiến tu, chúng tôi tùy tục nói chuyện đêm Trừ Tịch (giao thừa) và ngày Tết Nguyên Đán. Sưu tập lại những buổi nói chuyện ngày cuối năm và đầu xuân, kể từ khi mở khóa II học Thiền tại Tu Viện Chân Không vào năm 1974 về sau. Chúng tôi để tên tập sách là XUÂN TRONG CỬA THIỀN, gọi là chút quà mọn cống hiến độc giả trong những ngày Xuân.

Tuy nhiên là những buổi nói chuyện cùng một đề tài Đêm Trừ Tịch và ngày Nguyên Đán thì không sao tránh khỏi sự trùng lập câu chuyện ý kiến của chúng tôi. Câu chuyện có thể trùng; song ý kiến chắc mỗi năm cũng có thay đổi ít nhiều. Vì vậy chúng tôi đều gom hết trong tập sách này. Khi đọc nếu thấy trùng lập, mong quí vị thông cảm cho.

                                                                                           Thích Thanh Từ

 

                                                                MỤC LỤC

 

 1. Lời đầu sách
 2. Xuân trong cửa thiền
 3. Đêm trừ tịch năm Giáp Dần – 1974
 4. Đức Di Lặc qua hình ảnh và ý nghĩa ngày vía của ngài
 5. Hạt chuỗi mộng ngày qua mất, nghiệp thiện ác còn (Tất niên Ất Mão-1975)
 6. Mùa xuân Di Lặc (Xuân Bính Thìn – 1976)
 7. Đức Di Lặc và ý nghĩa sáu đức bé (Xuân Đinh Tỵ - 1977)
 8. Con người hạnh phúc. Đức Hỷ Xả (Xuân Mậu Ngọ - 1978)
 9. Hòn ngọc hò Hòa (Tất niên 1979)
 10. Một mùa xuân hạnh phúc
 11. Cái gì rồi cũng đến, đến rồi qua, qua rồi mất
 12. Những cái vui trong đạo Phật (Xuân Canh Thân – 1980)
 13. Sanh tử sự đại. (Đêm trừ tịch cuối năm Canh Thân – 1980)
 14. Xuân tinh tấn
 15. Tùy duyên bất biến
 16. Pháp môn không hai (Xuân Giáp Tý – 1984)
 17. Tâm hạnh người tu (Tất niên Giáp Tý -1985)
 18. Bình thường tâm thị đạo (Xuân Ất Sửu – 1985)
 19. Nguồn gốc Phật pháp (Tất niên năm Ất Suu3 – 1985)
 20. Tín tâm (Xuân Bính Dần – 1986)
 21. Phật pháp thiết thực, hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy… (Xuân Bính Dần – 1986)
 22. Chén trà khai mạc (Tất niên Bính Dần – 1987)
 23. Mùa Xuân miên viễn (Xuân Đinh Mão – 1987)
 24. Sáng việc lớn
 25. An lạc sau khi bứng gốc khổ đau
 26. Bài kinh Bát Nhã (Tất niên Đinh Mão – 1988)
 27. Hòa Quang đồng trần (Tất niên Đinh Mão – 1988)
 28. Tinh thần giải thoát trong giáo lý Phật Đà (Xuân Mậu Thìn -1988)
 29. Những niềm vui chân thật (Xuân Mậu Thìn – 1988)
 30. Tiệc trà cuối năm (Tất niên Mậu Thìn – 1989)
 31. Tìm lại mình, biết được mình là trên hết (Tất niên Mậu Thìn – 1989)
 32. Ra khỏi hầm lửa. (Tết Nguyên Đán năm Kỷ Tỵ-1989)
 33. Năm Kỷ Tỵ nói chuyện rắn

Các sách khác thuộc Văn - Thơ - Truyện

Hoa Thiền Chớm Nở Trong Mắt Ai
Hoa Thiền Chớm Nở Trong Mắt Ai
Mở lòng bàn tay để đan tay
Mở lòng bàn tay để đan tay
Đứng dậy và bước đi
Đứng dậy và bước đi
Đoản khúc sáu mươi
Đoản khúc sáu mươi
Trở lại thiên đường
Trở lại thiên đường
Tia nắng mùa xuân
Tia nắng mùa xuân
Đóa Sen Thiêng
Đóa Sen Thiêng

Tý
Truyện Kiều Văn Xuôi dành cho Người Trẻ
Truyện Kiều Văn Xuôi dành cho Người Trẻ
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Giửa thuở chuyển mùa
Giửa thuở chuyển mùa
Đệ tử quy
Đệ tử quy