Tìm Sách

Giảng Luận >> Hương sen Vạn Đức


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Hương sen Vạn Đức
 • Tác giả : HT. Thích Trí Tịnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 216
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông HCM
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000008151
 • OPAC : 8151
 • Tóm tắt :

Hương Sen Vạn Đức

HT. Thích Trí Tịnh

NXB Phương Đông 2006

Lời đầu sách

Hòa thượng thượng Trí hạ Tịnh, viện chủ chùa Vạn Đức, là một bậc Tòng Lâm Thạch Trụ, đã phiên dịch nhiều bộ kinh lớn, khiến cho giáo nghĩa Đại Thừa được lưu thông, Phật pháp được lưu truyền trong tứ chúng. Những vị Tăng tài tiếp nhận sự giáo hóa của Ngài rất đông. Ngài tinh thông cả Thiền- Giáo, nhưng chỗ thực hành và khuyến tấn người chính là pháp môn Trì danh niệm Phật.

Năm 1955, Hòa Thượng mở hội niệm Phật tại chùa Vạn Đức, lấy tên là Cực Lạc Liên Hữu, xiển dương pháp môn Tịnh độ. Lời khai thị của Hòa Thượng bình dị, không chuộng cao siêu, chú trọng ở chổ chân thật công phu tu hành. Với tâm từ bi, Hòa Thương luôn luôn ân cần nhắc nhở Tăng Ni, Phật tử phải nhớ quán vô thường để được tinh tấn trong việc tu hành, không nên bỏ phí thời gian; giữ gìn giới luật, thực hành ăn chay, phóng sanh, niệm Phật cầu sanh Tây phương, nhằm thoát khỏi sinh tử luân hồi, thẳng tiến đến quả vị Phật.

Chúng tôi nhận thấy điều quý báu trên nên đã sưu tập những buổi nói chuyện, những bài thuyết pháp, cùng trích dẫn những trước tác của Ngài, tập hợp thành sách lấy tựa đề là “Hương Sen Vạn Đức”. Chúng tôi chỉ với tâm nguyện góp một phần nhỏ trong việc lưu truyền chánh pháp của đức Phật nói chung và pháp môn Tịnh độ nói riêng, nhằm giúp cho mọi người nhận rõ giá trị chân thật của pháp Trì danh niệm Phật. Từ đó mạnh mẽ tinh tấn tu hành, không nghi ngờ, không do dự, thẳng bước về Cực Lạc.

Chúng tôi xin tri ân ĐĐ Thích Chân Tính (trụ trì chùa Hoằng Pháp), thầy Pháp Đăng… cùng chư pháp hữu đã tận tâm giúp đỡ để quyển sách này được hoàn thành.

Việc lành này, nguyện hồi hướng đến bốn ân ba cõi, khắp cả chúng sanh trong pháp giới đồng tu Tịnh độ, đồng sanh Tây Phương, đồng thành Phật đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Chùa Vạn Đức

Ngày 08 tháng 02 Bính Tuất (2006)

Tỷ kheoThích Hoàng Trí kính ghi

 

MỤC LỤC

 

Lời đầu sách

Tiểu sử HT. Thích Trí Tịnh

 

Phần I: Khuyến tấn tu hành

          1. Ngày khánh tuế 17/7 Quí Mùi

          2. Ngày khánh tuế 17/7 Giáp Thân

          3. Ngày khánh tuế 17/7 Ất Dậu

          4. Mùng 01 Tết Bính Tuất

          5. Ngày khánh tuế 17/7 Bính Tuất

          6. Mùng 01 Tết Đinh Hợi

          7. Ngày khánh tuế 17/7 Tết Đinh Hợi

          8. Mùng 01 Tết Mậu Tý

          9. Ngày khánh tuế 17/7 Mậu Tý

          10. Mùng 01 Tết  năm Kỷ Sửu 2009

          11. Ngày xuân nói chuyện dịch kinh

          12. Dặn dò đại chúng

 

Phần II: Khai thị pháp môn niệm Phật

          1. Tại sao niệm Phật “A mi đà Phật”

          2. Tọa Thiền niệm Phật

          3. Yếu chỉ pháp trì danh niệm Phật

          4. Kệ niệm Phật hạ thủ công phu

          5. Pháp môn niệm Phật

         

Phần III: Những cành sen trắng

Phần IV: Phụ lục

          Truyện vãng sanh có chứng nghiệm

          48 đại nguyện

          Lời sau cùng

 

 

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn