Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Sống chung an lạc - Nghệ thuật xây dựng Tăng thân


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Sống chung an lạc - Nghệ thuật xây dựng Tăng thân
 • Tác giả : Nhất Hạnh
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 211
 • Nhà xuất bản : Lá Bối
 • Năm xuất bản : 1999
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000008304
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

SỐNG CHUNG AN LẠC

NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG TĂNG THÂN

NHẤT HẠNH

LÁ BỐI

 

LỜI NÓI ĐẦU

Tăng là đoàn thể những người nguyện cùng tu học, là nơi nương tựa, nuôi dưỡng, cung cấp năng lượng của sự vững chãi, thảnh thơi cho người tu. Tu học mà không có tăng thân thì dễ rơi rụng, rất khó thành công.

Tăng thân không phải tự nhiên mà có, cũng không phải do công sức của một người mà thành: mọi người phải góp tâm xây dựng mới có tăng thân. Muốn thành công trong việc xây dựng tăng thân, ta phải biết nghệ thuật dựng tăng. Vì vậy, trong chương trình giáo huấn tại các Phật học viện, tăng sinh cần phải được học hỏi và thực tập môn học Dựng Tăng.

Phật giáo ở Việt Nam cũng như ở Tây Phương đều đang trông chờ ở khả năng dựng Tăng của chúng ta. Xây dựng được một tăng thân vững chãi, chúng ta giúp cho đời rất nhiều trong lãnh vực hoằng hóa độ sanh.

Trong Tam tạng kinh điển đạo Bụt, Luật tạng là những phương thức và quy luật về nếp sống an lạc và hạnh phúc của một tăng đoàn xuất gia. Tại Làng Mai chúng ta đã thiết lập một mô thức dựng tăng, đặt trên căn bản của Luật tạng. Mô thức sinh hoạt đó không những chỉ có thể áp dụng cho các tăng đoàn xuất gia, mà còn rất hữu ích cho các tăng thân cư sĩ tại gia, và ngay cả trong đời sống gia đình nữa.

Nội dung sách này gồm những tài liệu liên hệ đến việc xây dựng tăng thân, trích từ các bài pháp thoại của tôi trong khoảng thời gian từ 1991-2001. Trọng tâm là những giới luật  căn bản về một tăng chúng hòa hợp do Luật tạng quy định, và những pháp môn hữu ích cho việc dựng tăng đang được thực tập tại Làng Mai. Ngoài ra, phần cuối của sách còn có những phương thức để giúp cha mẹ con cái sống chung như một tăng thân an lạc và hạnh phúc, trong xã hội đa văn hóa ngày nay.

 

Nhất Hạnh

MỤC LỤC

 

Chương một : Xây dựng tăng thân

Khả năng Dựng Tăng

Giáo dục Dựng Tăng

Phương cách Dựng Tăng

Phương tiện Quyền Xảo để dựng tăng

Tập Khí của người mới xuất gia

Thương với tinh thần Xả

Lý tưởng của người tu

Năng lượng của tăng thân

Chương hai : Tăng đoàn của Bụt

 Sự hình thành Tăng Đoàn Nguyên Thủy của Bụt

 Các truyền thống  đẹp trong tăng đoàn Nguyên Thủy của Bụt

Thầy Mục Kiền Liên làm bổn phận Sư anh

Chương ba : Luật Tạng và Tăng Đoàn

Sự hình thành của Tam tạng Kinh điển

Luật tạng và những Nguyên tắc Sống Chung an lạc

Áp dụng Luật Tạng cho mọi giới

 

Chương bốn : Xây dựng tăng thân tại Làng Mai

Nguồn gốc Môn phái

Tăng Đạo tràng Mai Thôn

Những trung tâm tu học chính của Đạo tràng Mai thôn

Mô thức Dựng Tăng ở làng Mai

Các pháp dựng tăng ở làng Mai

Thân cận Thầy  mà gần gũi Bụt

Chương năm : Mô thức Tăng Đoàn tại gia

 Thế tam giác trong gia đình

Tuổi thơ và những cơn bảo tố

Trong gia đình

Tiếng chuông chánh niệm

Cái bành Thạch Sanh

Gia tài để lại cho con

Một mô thức thực tập nhìn sâu

Truyền thông là chìa khóa hạnh phúc

Sự hài hòa củ hai nền văn hóa

Nói với người trẻ

Quý vị nên nhìn lại

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh