Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Tam Bảo những phẩm tính của Phật Pháp Tăng


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tam Bảo những phẩm tính của Phật Pháp Tăng
 • Tác giả : Đại Đức Pynnyathiha
 • Dịch giả : Lục Thạch
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 221
 • Nhà xuất bản : Ban Thiền Pháp Trí
 • Năm xuất bản : 1996
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000009576
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TAM BẢO NHỮNG PHẨM TÍNH CỦA PHẬT PHÁP TĂNG

Đại đức Pyinnyathiha

LỤC THẠCH Dịch giả

P.L 2540 – 1996

BÍNH TÝ

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

Quyển Tam Bảo của Đại đức Pyinnyathiha là một quyển hướng dẫn giúp người đọc hiểu ba đề mục chính của Phật giáo: Phật, Pháp, và tăng. Đức Phật nói rằng với niềm tin, người ta có thể vượt luân hồi, chu kỳ của sinh và tử. Quyển sách này thực sự gợi ra và phát triển trong người đọc “ sự tin tưởng đặt căn bản trên trí thức” ( saddha). Không hiểu Phật – vị thầy. Pháp – giáo lý, và Tăng những tín đồ của giáo lý, người ta sẽ không hiểu Phật Đạo. Tôi tin chắc rắng Đại Đức Pyinnyathiha đã viết quyển sách này với quan điểm đó ở trong lòng, để giúp tín đồ Phật giáo cùng giới trí thức hiểu và thâm cảm  con đường thanh cao này.

Tôi đọc quyển sách này với sự quan tâm lớn, và tôi nhận thấy Đại đức đã soạn quyển ( Phát Minh ) về Tam Bảo, dược Ngài viết trong quyển “Thanh Tịnh Đạo” ( Visuddhi magga ). Đại đức cũng đã dùng những phần thích hợp trong kinh điển Phật giáo để viết quyển sách giá trị này. Cách trình bày vấn đề nội dung, cũng như nguồn từ trang trọng của quyển sách  này sẽ thu hút tất cả hạng đọc giả. Đại đức Pyinnvathiha tốt ngiệp Đại học Rangoon, Myanma đãthực tập môn Thiền “Minh sát tuệ:, vả thông thạo kinh điển Phật giáo nguyên thủy.

Quyển “ TAM BẢO”  này trình bày chân xác một phương tiện  của giáo pháp , dễ hiểu không chỉ đối với Phật giáo đồ và còn với những người thâm cảm Phật giáo đang nghiên cứu các tôn giáo. Không lưỡng lự tôi cũng sung sướng giới thiệu quyển sách này tới các độc giả như một sự diễn giảng  sáng sủa và chân xác về Tam Bảo.

Nguyện giáo lý của Đức Phật toàn giác vĩnh hằng trong thế gian.

 

MỤC LỤC

 

TAM BẢO

·        Lời nói đầu

·        Ba quan niệm chính

·        Phật giáo và Đức Phật

·        Các phẩm tình của giáo pháp

·        Các phẩm tình của Tăng đoàn

 

THUYẾT VÔ NGÃ CỦA ĐỨC PHẬT

·        Giới thiệu tác giả

·        Lời nói đầu

·        Lý do có quyển sách này

·        Ngã – Vô ngã không phải là một câu đố không thể giảng giải

·        Hai bên trang chấp

·        Vấn đề tranh chấp

·        Sự phát triển của cuộc tranh chấp

·        Bon6` đề tài chính của việc nghiên cứu tôn giáo

·        Vô ngã ở mức độ triết học

·        Phật giáo vượt lên trên các tôn giáo khác bởi nguyên lý Vô ngã

·        Tinh chất thuyết Vô ngã của Đức Phật

·        Quan niệm Vô ngã trong các giáo lý khác

·        Tự ngã mà Đức Phật từ chối

·        Tự ngã của những người thực hành pháp tối hậu

·        Atman trong Bhagavadgita

·        Atman trong Danh giáo

·        Quan niệm bổ túc của một học giả

·        Tự ngã trong quan niệm của các học giả Tây phương

·        So sánh các quan niệm theo từng cấp bậc

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh