Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Đạo Phật đi vào cuộc đời


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đạo Phật đi vào cuộc đời
 • Tác giả : Nhất Hạnh
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 206
 • Nhà xuất bản : Lá Bối
 • Năm xuất bản : 1966
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000009572
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

ĐẠO PHẬT ĐI VÀO CUỘC ĐỜI

(và những tiểu luận khác)

NHẤT HẠNH

LÁ BỐI

in lần thứ nhất 1964

in lần thứ hai 1966

MỤC LỤC

Đạo Phật đi vào cuộc đời

Đi tìm prajnapti cho thời đại

Đức Phật của thế kỷ chúng ta

Để thiết lập đối thoại

Nói chuyện về vấn đế đóng góp

Chính trị và tôn giáo

Đạo Phật con đường thực nghiệm tâm linh

Người trí thức và đạo Phật

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh