Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên
 • Tác giả : Thích Hạnh Bình
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 227
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000008137
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

NGHIÊN CỨU VỀ 5 VIỆC của

ĐẠI THIÊN

 HẠNH BÌNH

Nhà Xuất Bản Tôn Giáo

LỜI NÓI ĐẦU

Trong lịch sử phát triển tư tưởng Phật giáo Ấn Độ, sự kiện xuất hiện nhân vật Đại Thiên và 5 việc của ông là sự chuyển biến lớn của Phật giáo Ấn Độ, nó là tiếng pháo khai cuộc cho sự cải cách Phật giáo.

Nếu như Phật giáo nguyên thủy chú trọng sống đời sống độc cư trong rừng núi, tránh xa thị thành thị Đại Thiên là người có công làm công tác tư tưởng để Phật giáo được hòa nhập vào xã hội. Nếu như Phật giáo trước đó đặc biệt chú trọng giới luật thì ông là người xem nặng tinh thần và ý nghĩa chân chính của đức Phật; nếu như Phật giáo sau thời Phật nhập diệt, những đệ tử của ngài vì quá thương mến và sùng kính đức Phật, xem ngài như là bậc toàn năng siêu nhân thì Đại Thiên là người có chủ trương xem đức Phật như là một vị Đạo Sư một vị Lương y tài ba, lấy con người làm trung tâm thảo luận của tất cả vấn đề.

Thế nhưng, một điều đáng tiếc là những tư duy và việc làm của ông không hiểu lý do vì sao, chính bản thân ông và hệ phái của ông không để lại một lời nào nói về ông, về 5 việc của ông? Những thế hệ sau biết về ông ngang qua những lời phê bình chỉ trích từ những tác phẩm của Thượng tọa bộ là  “Luận Tỳ Bà Sa” và “Kathavatthu”. Cũng bắt nguồn từ đó, một số người nghiên cứu về ông, cũng căn cứ vào những bộ luận này, tiếp tục phê bình về ông hay giữ thái độ im lặng. Ngược lại, có một số người đứng trên lập trường của Phật giáo Đại thừa không chấp nhận lời phê bình này, bằng niềm tin và lòng cảm tình của mình, mà phủ nhận quan điểm của 2 bộ luận này.

Riêng tôi, trong thời gian qua phát hiện nhiều tư liệu mới ở trong Nikaya và A hàm có liên quan mật thiết đến 5 việc của Đại Thiên. Từ đó, tôi tiến hành đánh giá và phân tích lại 2 nguồn tư liệu “Tỳ Bà Sa” và “Kathavatthu”, phát hiện nội dung tư tưởng về 5 việc của Đại Thiên không giống như các nhà Hữu bộ phê bình như trong “Luận Tỳ Bà Sa”. Cũng từ đó, nó gợi ý cho chúng ta hiểu được lý do tại sao Đại Thiên (hoặc các nhà Đại chúng bộ) bị các nhà Thượng tọa bộ cật vấn, nhưng ông luôn luôn khẳng định A la hán vẫn còn sự xuất tinh trong lúc ngủ say, còn trạng thái ‘bất nhiễm ô vô tri’, ‘xứ phi xứ nghi’…nhưng ông không chấp nhận vị A la hán còn tham sân và si. Đây là điểm dị biệt giữa Đại Thiên và Thượng tọa bộ, nó cũng chính là điểm lắc léo của vấn đề mà 2 bộ luận này đã cố tình làm ngơ.

Có thể nói những vấn đề giữa nêu là nội dung thảo luận chính của tác phẩm này, nó đã được phân tích và lý giải từng vấn đề một. Trong đó, việc thứ 5 là ‘đạo nhân thinh cổ khởi’trong 5 việc của Đại Thiên, tôi vẫn còn nhiều nghi ngờ hay nói đúng hơn chưa nắm rõ vấn đề, vì nó có liên quan đến kinh nghiệm tu tập thiền định, do vậy riêng việc này, tôi chỉ làm công tác giới thiệu, không có lời lý giải hay bình luận.

Nhân duyên của tác phẩm này ra đới có nhiều yếu tố. Một trong những yếu tố quan trọng nhất là, tôi xem nó như là món ăn tinh thần của chính mình, và lấy nó làm món quà cho những người thân và tất cả Phật tử.

Mặc dù rất cố gắng khi viết tác phẩm này. Nhưng khó tránh những lầm lỗi. Nơi đây, tôi rất mong được sự góp ý của các bậc thiện tri thức.

 

                                                                                 Đài Bắc, mùa đông năm 2005

                                                                                            Kinh đề

                                                                                       THÍCH HẠNH BÌNH

 

                                                                MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương I

Phần dẫn luận: Khái quát về 5 việc của Đại Thiên và phương pháp nghiên cứu

 Chương II

Thảo luận về những nguồn tư liệu liên quan đến Đại Thiên và 5 việc của ông

1.      Vấn đề văn bản học

a.       Tác phẩm “Dị Bộ” và “Bà Sa”

       b.      Tác phẩm “Kathavatthu” và  “Kathavatthu.anhakatha”

c.       Kinh điển Agama là cơ sở hình thành tư tưởng Đại Thiên

2.      Có một hay hai nhân vật Đại Thiên

Chương III

Nội dung tư tưởng 5 việc của Đại Thiên

1.      A la hán có còn mộng tinh hay không?

2.      A la hán có còn ‘vô tri’ hay không?

3.      A la hán có còn trạng thái ‘do dự’ hay không?

4.      A la hán có cần ‘tha linh nhập’ hay không?

5.      Đạo nhân thinh cổ khởi

Chương IV

Đại Thiên là người tiên phong cải cách Phật giáo

 Chương V

Từ Đại Thiên đến Đại Chúng bộ

a.       Tư tưởng cơ bản của Đại Thiên

b.      Tư tưởng cơ bản của các phái Đại Chúng bộ

 Chương VI

Lời kết

Phần phụ lục I

Phần phụ lục II

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh