Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Tìm hiểu Trung Bộ Kinh tập 1


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tìm hiểu Trung Bộ Kinh tập 1
 • Tác giả : Thích Chơn Thiện
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 269
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000008875
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TÌM HIỂU TRUNG BỘ KINH I

Tác giả: Thích Chơn Thiện

Nhà xuất bản Tôn Giáo

Mục lục:

Phần I (Từ kinh số 1 đến kinh số 10) – CƯƠNG YẾU CỦA PHÁP MÔN

CĂN BẢN

Kinh số 1:   CĂN BẢN CỦA TẤT CẢ PHÁP

Kinh số 2:   TẤT CẢ LẬU HOẶC

Kinh số 3:   THỪA TỰ PHÁP

Kinh số 4:   SỢ HÃI VÀ KHIẾP ĐẢM

Kinh số 5:   KHÔNG UẾ NHIỄM

Kinh số 6:   ƯỚC NGUYỆN

Kinh số 7:   VÍ DỤ TẤM VẢI

Kinh số 8:   ĐOẠN GIẢM

Kinh số 9:   CHÁNH TRI KIẾN

Kinh số 10: NIỆM XỨ

 

*Phần II (từ kinh số 11 đến kinh số 20) – TIẾNG RỐNG SƯ TỬ

Kinh số 11: Kinh ngắn: SƯ TỬ HỐNG

Kinh số 12: Kinh dài: SƯ TỬ HỐNG

Kinh số 13: Kinh dài: KHỔ UẨN

Kinh số 14: Kinh ngắn: KHỔ UẨN

Kinh số 15: TƯ LƯỢNG

Kinh số 16: TÂM HOANG VU

Kinh số 17: KHU RỪNG

Kinh số 18: MẬT HOÀN

Kinh số 19: SONG TẦM

Kinh số 20: AN TRÚ TẦM

 

Phần III (từ kinh số 21 đến kinh số 30) – CÁC ẢNH DỤ…

Kinh số 21: VÍ DỤ CÁI CƯA

Kinh số 22: VÍ DỤ CON RẮN

Kinh số 23: GÒ MỐI

Kinh số 24: TRẠM XE

Kinh số 25: BẪY MỒI

Kinh số 26: THÁNH CẦU

Kinh số 27: Kinh ngắn: DẤU CHÂN VOI

Kinh số 28: Kinh dài: DẤU CHÂN VOI

Kinh số 29: Kinh dài: VÍ DỤ LÕI CÂY

Kinh số 30: Kinh ngắn: VÍ DỤ LÕI CÂY

 

Phần IV (từ kinh số 31 đến kinh số 40) – CÁC PHẨM SONG ĐÔI

Kinh số 31: Kinh ngắn: RỪNG SỪNG BÒ

Kinh số 32: Kinh dài: RỪNG SỪNG BÒ

Kinh số 33: Kinh dài: NGƯỜI CHĂN BÒ

Kinh số 34: Kinh ngắn: NGƯỜI CHĂN BÒ

Kinh số 35: Kinh ngắn: SACCAKA

Kinh số 36: Kinh dài: SACCACA

Kinh số 37: Kinh ngắn: ĐOẠN TẬN ÁI

Kinh số 38: Kinh dài: ĐOẠN TẬN ÁI

Kinh số 39: Kinh dài: XÓM NGỰA

Kinh số 40: Kinh ngắn: XÓM NGỰA

 

Phần V (từ kinh số 41 đến kinh số 50) – CÁC PHẨM SONG ĐÔI (tt)

Kinh số 41: Kinh SÀLEYYAKA

Kinh số 42: Kinh VERÃNJAKA

Kinh số 43: Kinh dài: PHƯƠNG QUẢNG

Kinh số 44: Kinh ngắn: PHƯƠNG QUẢNG

Kinh số 45: Kinh ngắn: PHÁP HÀNH

Kinh số 46: Kinh dài: PHÁP HÀNH

Kinh số 47: Kinh TƯ SÁT

Kinh số 48: Kinh KOSAMBÌ

Kinh số 49: Kinh PHẠM THIÊN CẦU THỈNH

Kinh số 50: Kinh HÀNG MA

 

Phần VI – PHẦN TỔNG LUẬN

TỔNG LUẬN TRUNG BỘ KINH I

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh