Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Cuộc đời thánh tắng A Nan Đà


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Cuộc đời thánh tắng A Nan Đà
 • Tác giả : Helmuth Hecker
 • Dịch giả : NGuyễn Điều
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 230
 • Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1997
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000010031
 • OPAC : 10031
 • Tóm tắt :

 CUỘC ĐỜI THÁNH TĂNG A NAN ĐÀ ( Ã NANDA )

 HELMUTH HECKER – NGUYỄN ĐIỀU ( Dịch )

 Thành Hội Phật Giáo TP HCM  - Phật Lịch 2540-1997

 

Lời nói đầu

Trong hàng Phật giáo, có nhiều vị đại tông đồ rất đáng cho hậu thế noi gương. Một trong những đại tông đồ ấy là Thánh Tăng A Nan Da, một cái tên đã chiếm trọn vẹn sắc thái phổ thông trong kinh điển đạo Phật .

Vì vậy, viết về A Nan Da là viêt về một Thánh Tăng mà đời sống “chứa” nhiều Phật giáo nhất. A Nan Da không những là một đại Hộ Pháp, có công lưu truyền giáo lý của đấng Toàn Giác cho đời sau, mà ông còn là một vị A La Hán Phật, bậc đã có vô số kiếp trước tái sinh và trau giồi phẩm hạnh, song song với công phu độ đời của tiển nhân Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni.

Riêng cuốn “Cuộc đời Thánh Tăng A Nan Da” này, dịch giả xin mạn phép vừa dịch, vừa soạn (dựa theo Kinh điển Pali) để bổ túc những chỗ quá gọn, quá khó hiểu trong nguyên bản Anh ngữ của bà Khema.

Dịch giả cố gắng làm tròn bổn phận của một Phật tử luôn luôn tôn thờ Phật, Pháp, Tăng. Trình độ hiểu biết của một Phật tử tại gia như chúng tôi cho dù có đào tạo căn  bản trong các Phật học viện lớn một thời gian đi nữa, thì cũng còn tương đối, nếu có điều chi sơ sót ngưỡng mong quý vị Cao Tăng, học giả niệm tình bổ túc cho. Dịch giả xin hết lòng cảm tạ .

                                Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

                                          Nguyễn Điều

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

A Nan Da

- Phúc duyên làm người

- A Nan Da , một cái tên quen thuộc

- Xứng đáng với vai trò hầu Phật

- A Nan Da đáng gọi là kho tàng Pháp Bảo

- A Nan Da đối với nữ giới

- A Nan Da đối với các hàng huynh đệ

- Những mẫu pháp đàm của A Nan Da với đức Phật

- Tiền kiếp của A Nan Da

- A Nan Da lúc nhập Niết bàn

- A Nan Da sau khi Đức Phật viên tịch

- Bài thơ cúng dường Thánh A Nan Da

- Một bài Thánh thi của Tôn giả A Nan Da

                             

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh