Tìm Sách

Tri thức Phương Tây >> Nghệ thuật thuyết giảng tranh luân điều hành trước quần chúng


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Nghệ thuật thuyết giảng tranh luân điều hành trước quần chúng
 • Tác giả : Trần Quang Thuận
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 227
 • Nhà xuất bản : NXB Văn Hóa Sài Gòn
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Tri thức Phương Tây
 • MCB : 12010000008552
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

NGHỆ THUẬT – THUYẾT GIẢNG –TRANH LUẬN- ĐIỀU HÀNH TRƯỚC QUẦN CHÚNG

TRẦN QUANG THUẬN

NXB VĂN HÓA SAIGON

 

LỜI MỞ ĐẦU

 

Tập NGHỆ THUẬT THUYẾT GIẢNG – TRANH LUẬN –ĐIỀU HÀNH được soạn thảo dành cho Gia đình Phật tử Việt Nam và các tổ chức của Giáo hội.

Qua ý kiến thâu nhận được của các học viên và những chuyên viên hay những người quan tâm đến nghệ thuật nói chuyện trước quần chúng, nghệ thuật nghệ thuật nghị luận và nghệ thuật điều hành, thì tập tài liệu này cũng có thể giúp ích cho quý vị giảng sư, quý vị có trách nhiệm  tổ chức hội thảo, điều hành tổ chức Giáo hội  ở các cấp, điều hành tự viện hay đơn vị cơ sở của Giáo hội, điều hành hội đoàn hay đoàn thể…Vì vậy chúng tôi cho xuất bản tập tài liệu này dưới hình thức sách, xem  như một đóng góp nhỏ vào tủ sách giáo khoa Phật giáo.

Mặc dầu đucợ sự khích lệ của Chư Tôn đức, sự cổ vũ của các Thiện hữu tri thức, nhưng vì kinh nghiệm và kiến thức còn quá hạn chế nên không làm sao tránh khỏi nhiều khuyết điểm. Kính mong quý độc giả từ bi chỉ giáo. Chúng tôi thành thật tri ân.

Nguyện cầu quốc thái dân an, Pháp luân thường chuyển.

Mùa an cư 2003

Trần quang Thuận

Cẩn bái

 

MỤC LỤC

 

PHẦN I

THUYẾT GIÀNG- TRÌNH BÀY hay NGHỆ THUẬT NÓI CHUYỆN  TRƯỚC QUẦN CHÚNG

TRÌNH BÀY MANG LẠI  KẾT QUẢ LÂU DÀI , CÓ SỨC MẠNH THUYẾT PHỤC  BẮT ĐẦU TRONG RA NGOÀI

TRUYỀN ĐẠT CÓ HIỆU QUẢ

1.     Tại sao khả năng trình bày bây giờ trở nên quan trọng?

2.     Thế nào là cách trình bày hữu hiệu

3.     Thế giới truyền đạt

4.     Sử dụng thông thạo mọi dụng cụ truyền thống

5.     những điều bạn không phãi là những điều ta muốn nói

NHỮNG YẾU TỐ THIẾT YẾU CHO SỰ TRUYỀN ĐẠT

1.     Điều ta muốn truyền đạt có ý nghĩa có giá trị

2.     Lôi cuốn sự chú ý của thính già.Làm cho họ chú tâm, làm cho họ tin tưởng

3.     Nhấn mạnh đến am tường

NHỮNG DỰ KIỆN CẦN KHẤT PHỤC VÀ UN ĐÚC ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT DIỄN GIẢ TÀI TÌNH

1.     Khiếp sợ nói trước công chúng

2.     ƯỚc muốn và kiên trì là chìa khóa của thành công

3.     Bí quyết khất phục khiếp sợ trước quần chúng

NĂM THÀNH PHẦN QUAN TRỌNG TRONG BUỔI TRUYỀN ĐẠT

A.    BÀI THUYẾT TRÌNH

B.    DÁNG ĐIỆU

C.   TRỢ THỊ CỤ

D.   BỐI CẢNH

E.    CHUẨN BỊ

PHẦN PHỤ LỤC

Phụ lục 1: BÍ QUYẾT KHẤT PHỤC KHIẾP SỢ NÓI TRƯỚC QUẦN CHÚNG

                  HAI PHƯƠNG THỨC DÙNG ĐỂ KHẤT PHỤC KHIẾP SỢ  NÓI TRƯỚC CÔNG CHÚNG

Phụ lục 2: BÍ QUYẾT MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI BIẾT NGHE

Phụ lục 3: NHẬN ĐỊNH , ĐÁNH GIÁ

                                   

PHẦN II

TRANH LUẬN – NGHỊ HỘI

Nghệ thuật thuyết phục hiền hòa

Võ thuật Nhu đạo bằng ngôn từ

 

TẠI SAO PHẢI HỘI HỌP, THÀO LUẬN, TRANH LUẬN?

HỘI HỌP, THẢO LUẬN, TRANH LUẬN NHƯ THẾ NÀO ĐỂ MANG LẠI KẾT QUẢ TỐI ĐA?

BIỆN LUẬN TRANH LUẬN LÀ MỘT THỬ THÁCH, MỘT NGHỆ THUẬT , ĐỒNG THỜI CŨNG LÀ MỘT THÚ VUI

HỘI LUẬN- TRANH LUẬN

PHẦN III

ĐIỀU HỌP NHÂN VIÊN – ĐIỀU HÀNH TỔ CHỨC

Cổ võ quan điểm bất đồng, dung hòa dị biệt

Hiền hòa trong lý luận

KHÁI NIỆM VỀ ĐIÊU HÀNH

Điều hành kỹ thuật

Điều hành dung hợp

SỰ KHAI THÁC GIỮA ĐIỀU HÀNH KỸ THUẬT VÀ ĐIỀU HÀNH DUNG HỢP

NGUYÊN TẮC ĐIỀU HÀNH DUNG HỢP

A . TÌM HIỂU ĐỐI TƯỢNG TIẾP XÚC

B. KỸ THUẬT GIAO TIẾP DUNG HỢP

C. DUNG HỢP ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

 

PHẦN PHỤ LỤC

PHẬT GIÁO TRƯỚC BỐN XU THẾ THỜI ĐẠI

NHIỆM VỤ 1 : TÌM KIẾM CÁ NHÂN – TÌM KIẾM TIỀM NĂNG CỦA CHÍNH MÌNH

NHIỆM VỤ II: TÌM KIẾM CỘNG ĐỒNG

PHẦN IV

PHẬT GIÁO TRONG NHỮNG MÔ HÌNH LÃNH ĐẠO

MÔ HÌNH CHUYÊN MÔN

MÔ HÌNH HOẰNG TRUYỀN

Các sách khác thuộc Tri thức Phương Tây

Đại cương văn học Đức
Đại cương văn học Đức
Lịch Sử Triết Học Phương Tây II
Lịch Sử Triết Học Phương Tây II
Lịch Sử Triết Học Phương Tây I
Lịch Sử Triết Học Phương Tây I
Triết học Hiện Sinh
Triết học Hiện Sinh
Triết Học KANT
Triết Học KANT
Triết học Descartes
Triết học Descartes
Câu chuyện Triết Học
Câu chuyện Triết Học
Socrate
Socrate
Tâm thần học
Tâm thần học
Đắc nhân tâm - bí quyết để thành công
Đắc nhân tâm - bí quyết để thành công
Nhập môn Xã Hội Học
Nhập môn Xã Hội Học
Martin Heidegger tư tưởng hiện đại
Martin Heidegger tư tưởng hiện đại