Tìm Sách

Kinh Tạng >> Giải thoát trong lòng bàn tay (3 tập)


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Giải thoát trong lòng bàn tay (3 tập)
 • Tác giả : Pabongka Rinpoche
 • Dịch giả : Thích Nữ Trí Hải
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 493
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 1201000009714
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

GIẢI THÓAT TRONG TẦM TAY 

Liberation in the palm of your hand

Pabongka Rinpoche

THÍCH NỮ TRÍ HẢI dịch

1257 trang

Tập I  Mã sách: 9714

Tập II  Mã sách: 9715

Tập III  Mã sách: 9716

NXB TỔNG HỢP TP.HCM

 

LỜI GIỚI THIỆU

Các đệ tử Ni trưởng Thích nữ Trí Hải có trình cho chúng tôi xem dịch phẩm “Giải thoát  trong tầm tay” do Ni trưởng chuyển dịch.

Dịch phẩm là một công trình lớn, chuyển tải nhiều quan điểm và phương pháp thực nghiệm sau sắc của truyền thống  Phật giáo Tây Tạng. Tác giả là ngài Pabongka Rinphoche, một vị Lama thuộc phái Hoàng mạo, có kiến thức uyên bác và kinh nghiệm thực hành sâu sắc. Điểm đặc biệt của ngài Pabongka Rinpoche là, trong những bài thuyết giảng của mình. Ngài luôn luôn đặt trọng tâm vào việc thực hành bằng cách chỉ rõ những cách thức đơn giản và cụ thề nhất để mọi người có thể ứng dụng các pháp môn  tu tập của đạo Phật. Dịch phẩm này đã được dịch giả rà soát lại rất kỹ trước ngày về hầu Phật tổ, chắc chắn sẽ giới thiệu nhiều nội dung sâu sắc của truyền thống Phật giáo Tây tạng. rất lợi lạc và bổ ích ch những ai trân trọng con đường tâm linh.

Cảm niệm thâm ân của Thầy mình, các đệ tử của Ni trưởng đã nỗi lực xem lại bản thảo của dịch phẩm và mong muốn được ấn tống vào dịp này, một mặt để cúng dường Tam bảo nhân ngày kỷ niệm Đại tường của Ni trưởng, mặt khác để giới thiệu  một công trinh Phật pháp, làm lợi ích cho nhiều người. Đây là việc làm rất có ý nghĩa của người con Phật.

Chúng tôi có lời tán thán các đệ tử Ni trưởng Thích Nữ Trí Hải và trân trọng giới thiệu công trình này.

                                     Thiền viện Vạn Hạnh

                                      Mùa an cư  PL 2549

                               Tỳ Kheo THÍCH MINH CHÂU

                     Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

 

MỤC LỤC

TẬP MỘT

Lời giới thiệu của HT Thích MinhChâu
Đôi lời của dịch giả
Ghi chú về cách ghi số mục các tiêu đề
Lời giới thiệu của Dịch giả bản Anh Ngữ
Papongka Rinpoche (do Rilbur Rinbonche ghi lại)

Lời dẫn nhập của Trijang Rinpoche

PHẦN MỘT: NHỮNG CHUẨN BỊ SƠ KHỞI

Ngày thứ nhất
Ngày thứ hai

 I.      TÍNH VĨ ĐẠI CỦA TÁC GIẢ
II.      TÍNH VĨ ĐẠI CÙA PHÁP LAMRIM
III.      CÁCH GIẢNG VÀ NGHE THÍCH ĐÁNG

PHẦN HAI: NGHI THỨC CHUẨN BỊ

Ngày thứ tư

IV.      THỨ TỰ NHỮNG CHỈ GIÁO THỰC THỤ

Ngày thứ năm
Ngày thứ sáu

PHẦN BA : NỂN TẢNG CỦA ĐẠO LỘ

Ngày thứ bảy
Ngày thứ tám

TẬP HAI

Ngày thứ chín

Phần bốn: Phạm vi nhỏ

Ngày thứ mười
Ngày mười một
Ngày mười hai
Ngày mười ba


Phần năm: Phạm vi trung bình

Ngày mười bốn

TẬP BA

15. Ngày mười lăm


Phần sáu: Phạm vi lớn
16. Ngày mười sáu
17. Ngày mười bảy
18. Ngày mười tám
19. Ngày mười chín
20. Ngày hai mươi
21. Ngày hai mươi mốt
22. Ngày hai mươi hai
23. Ngày hai mươi ba
24. Ngày hai mươi bốn

Lời cuối sách của Trijang Rinpoche
Phụ lục 1 Ba nòng cốt của Ðạo lộ
Phụ lục 2 Các nghi thức chuẩn bị

Hồng Danh Bửu Sám
Phụ lục 3 Pháp luyện tâm bảy điểm

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2