Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Quan điểm về ăn chay của đạo Phật


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Quan điểm về ăn chay của đạo Phật
 • Tác giả : Tâm Diệu
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 162
 • Nhà xuất bản : NXB TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2001
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 1201000009432
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

BẢN SẮC VIỆT NAM TRONG ĂN UỐNG

QUAN ĐIỂM VỀ ĂN CHAY CỦA ĐẠO PHẬT

Tâm Diệu

 

LỜI NÓI ĐẦU

         Theo nhan đề của cuốn sách này, chúng tôi chỉ có chủ tâm khảo sát các quan điểm về ăn chay của đạo Phật, nhưng vì muốn quý độc giả có một cái nhìn tổng quát về vấn đề ăn chay nên trước khi đi vào nội dung chính của quyển sách, chúng tôi tóm lược qua quan niệm hiện nay của người Hoa Kỳ nói riêng và người phương Tây nói chung, về vấn đề này.

          Ngoài ra, nói đến ăn chay mà không nói đến đậu nành, thực phẩm chính của người ăn chay, là một điều thiếu sót nên chúng tôi trình bày thêm về đậu nành và những khám phá mới nhất của khoa học về chất isoflavones trong đậu nành.

         Thêm vào đó, nơi phần cuối của quyển sách là những câu hỏi đáp liên quan về vấn đề ăn chay mà chúng tôi nghĩ rằng quý độc giả sẽ tìm thấy câu hỏi và câu trả lời thích hợp cho mình.

         Đối với người phương Tây, chế độ ăn chay đang đi vào dòng sinh hoạt của đời sống. Từ xưa, chế độ ăn thịt cá, một lối ăn uống tiêu biểu của người phương Tây, đã được coi như một sinh lộ (a way of life). Ngày nay, do sụ tiến bộ của khoa học qua các công trình nghiên cứu, cho thấy rằng chế độ dinh dưỡng bằng cá thịt không còn là sinh lộ mà là một tử lộ (a way of death).

         Đối với Phật giáo, mặc dù có nhiều quan điểm dị biệt về ăn chay giữa hai truyền thống Đại thừa và Nguyên thủy, nhưng tựu trung vẫn có những căn bản giống nhau.

        Các học giả nghiên cứu Phật giáo cho rằng, sự dị biệt là do người đời sau thêm thắt hay sửa đổi, vì trước khi kinh điển được chép thành sách thì nó đã trải qua giai đoạn truyền khẩu; đằng khác, không những trong giai đoạn truyền khẩu, mà cả trong giai đoạn kinh điển được lập thành văn tự, không ai có thể tin chắc 100 phần trăm tính cách chính xác tuyệt đối được.

         Tuy nhiên, chúng tôi không khảo sát theo lối của các học giả phương Tây mà tuân theo lời Phật dạy là tìm hiểu ý nghĩa trong lời nói, không bám chặt vào ngôn từ, và cũng không rời nguyên tắc của Phật khi Ngài nói pháp, là khế lý và khế cơ, tức là lời Ngài nói luôn luôn hợp với lý chân thật của muôn sự muôn vật và thích hợp theo cơ duyên của từng chủng loại chúng sinh, từng căn tánh, từng thời tiết nhân duyên.

          Tâm nguện thì như vậy, tuy nhiên, nếu có sự diễn giải nào sai với ý Phật và chư Tổ, đệ tử xin chí thành sám hối trước ba đời mười phương chư Phật và xin chư độc giả lượng thứ. Nếu có chút gì công đức, xin hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sinh trọn thành Phật đạo .

Nam mô Thường trụ mười phương Tam bảo

TÂM DIỆU

 

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẰU

LỜI GIỚI THIỆU CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU

LỜI GIỚI THIỆU CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH DUY LỰC

CHƯƠNG THỨ NHẤT:

Quan điểm ăn chay của người phương Tây

Sức khỏe

Môi sinh

Tình trạng nghèo đói trên thế giới

Lòng nhân từ với súc vật

CHƯƠNG THỨ HAI:

Quan điểm về ăn chay của đạo Phật

Quan điểm về ăn chay của Phật giáo Nguyên thủy

Quan điển về ăn chay của Phật giáo Đại thừa

Giới không sát sinh

Phóng sinh

Ăn chay trong kinh điển Phật giáo Đại thừa

Nghi vấn về nguyên do Đức Phật Niết Bàn

Y nghĩa bất y ngữ

CHƯƠNG THỨ BA:

Tổng kết

Lời kêu gọi đừng ăn thịt chúng sinh

CHƯƠNG THỨ TƯ:

Hỏi đáp về ăn chay

CHƯƠNG THỨ NĂM:

Phụ chương: Isoflavones đậu nành

Chiến đấu chống ung thư vú bằng thực phẩm rau đậu

Phụ chương :Kinh Từ Bi

Tài liệu tham chiếu

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh