Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Đạo Phật và thế gian


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đạo Phật và thế gian
 • Tác giả : Bùi Biên Hòa
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 280
 • Nhà xuất bản : Hà Nội
 • Năm xuất bản : 1995
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 1201000009448
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 ĐẠO PHẬT VÀ THẾ GIAN

BÙI BIÊN HÒA

NXB HÀ NỘI

 

LỜI NÓI ĐẦU

Đạo Phật là một tôn giáo rất gần gũi vói mọi người dân VN. Ở nước ta, đạo Phật chủ yếu theo phái Đại thừa và có pha lẫn Tịnh Độ tông. Chính vì vậy, trong chùa và các Phật tử nhà Phật không chỉ thờ riêng Phật Thích Ca Mâu Ni  mà còn thờ cả Phật A-di-đà và các vị Bồ-tát khác. Để giúp ai có quan tâm và đi vãng cảnh chùa, tìm hiều thân thế, tôn chỉ, mục đích tu hành thành đạo của từng vị Phật, từng vị Bồ-tát, quyền sách này sẽ trình bày rõ nét phần nào ý tưởng trên cùng với nội dung về mối quan hệ Phật – con người và thế gian trong vũ trụ bao la vô tận. Đồng thời giới thiệu  những quy định, cách thức thờ phụng, sự sắp xếp, bày trí các tượng Phật, Bồ Tát thánh thần trong các chùa như thế nào là đúng cách. Sách giới thiệu quang cảnh, bài trí của một số chùa lớn nổi tiếng quen biết ở nước ta.

Giáo lý đạo Phật cao siêu, thâm diệu vô cùng, không thể lấy cái trí học mà xem xét, bàn luận cho rõ ràng được. Song vì sự ham muốn tiếp cận cái TRÍ TUỆ của đạo Phật  tôi biên soạn – cuốn sách này. Trong quá trình biên soạn, tôi có tham khảo tài liệu của một số đại học giả nổi tiếng như Daiseitz Teitro Suzuki, TTK; M.T Narada. Cuốn sách có thể có nhiều thiếu sót, mong quý độc giả chỉ giáo, và cho ý kiến.

                                                       BÙI BIÊN HÒA

                                                Viện Thông Tin Khoa học Xã hội

                                                        21 tháng 3 năm 1994

 

  MỤC LỤC

Phần mở đầu:

ĐẠO PHẬT VÀ NHÂN GIAN

Phần thứ hai:

ĐỨC THÍCH CA MÂU NI VÀ CÁC ĐẠI ĐỆ TỬ

1.     Đức Phật Thích-ca

2.     Mười đại đệ tử của Phật

3.     Kỳ tích vĩ đại của các Đại đệ tử

Phần thứ ba:

CÁC VỊ PHẬT

1.     Phật và tam thân

2.     Phật A-di-đà

3.     Dược sư lưu ly Quang Phật

Phần thứ tư:

CÁC VỊ BỒ TÁT

1.     Khái luận chung

2.     Di lặc Bồ tát

3.     Quán thề Âm Bồ tát

4.     Đại thề chí Bồ tát

5.     Vân thù Bồ tát

6.     Phổ Hiền Bò tát

7.     Địa tạng Bồ-tát

Phần thứ sáu:

ĐỌC KINH VÀ NIỆM PHẬT

Phần thứ bảy:

SỰ THỜ PHỤNG VÀ CÁCH BÀI TRI TRONG CHÙA

1.     Điện thờ Phật

2.     Nhà bài đừơng

3.     Nhà hành lang

4.     Nhà Tăng đường

Phụ lục:

MỘT SỐ CẢNH CHÙA LỚN

1.     Chùa Hòe Nhai

2.     Chàu Bà Đá

3.     Chủa Liên Phái

4.     Chùa Tây Phương

5.     Chùa Bút Tháp

6.     Chùa Đọi

7.     Chùa Bách Môn

8.     Chùa Bằng

9.     Chùa Phật Tích

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh