Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối diệt tội trang nghiêm thành Phật


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối diệt tội trang nghiêm thành Phật
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : HT. Thích Trung Quán
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 190
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2012
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000010257
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Kinh Đại Thông Phương Quảng

Sám Hối diệt tội

Trang nghiêm thành Phật

Tri1ch trong bộ Đại Tạng số 85

Tái bản lần thứ 5

NXB Tôn Giáo

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2