Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Thích Chính Tiến - Thích Quảng Độ
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 500
 • Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh
 • Năm xuất bản : 1992
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000001647
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN

PHẬT BÁO ÂN

Dịch giả: Thích Chính Tiến - Thích Quảng Độ

Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh

PL 2536 - 1992

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2