Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Tâm lý Phật giáo trong Tây Du ký


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tâm lý Phật giáo trong Tây Du ký
 • Tác giả : Thích Thiện Siêu
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 355
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000010275
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TÂM LÝ PHẬT GIÁO TRONG TÂY DU KÝ

THÍCH THIỆN SIÊU

NXB TÔN GIÁO

 

ĐÔI LỜI THƯA GỞI

Sau khi Đại lão Hòa thượng Thiện hạ Siêu – Bổn sư của chúng tôi viên tịch, hàng môn đồ pháp quyến đã cố gắng sưu tập các bài giảng, bài viết của Hòa thượng được tìm thấy rải rác trong các báo, trong các di cảo còn lẻ tẻ còn sót lại và trong các cuộn băng từ mà Hòa thượng  đã giảng cho Tăng, Ni Phật tử khắp nơi từ trước tới nay. “Tâm lý Phật giáo trong Tây Du ký” là tác phẩm tiếp theo  trong loạt các tác phẩm mà chúng tôi đã sưu tập  và xuất bản trong gần 5 năm qua như: Cương yếu Giới luật (2002), Chữ nghiệp trong đạo Phật (2002), Thức biến ( 2002), Lược giảng kinh Pháp Hoa (2003), Phật ở trong lòng (2003), Hư tâm học đạo (2003), Giới thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm (2004).

Do hàng môn đồ tứ chúng của Hòa thượng muốn gợi lại hình ảnh, kỷ niệm về vị Thầy vô cùng kính yêu của mình, do sợ mất đi những pháp ngữ của một bậc tôn túc suốt 65 năm tu tập, xây dựng và phát huy ngôi nhà Phật giáo Việt Nam, qua việc nghiên cứu và phổ biến giáo lý của Đức Phật, dạy dỗ đồ chúng, khai thị Phật pháp cho hàng Tăng Ni Phật tử của Hòa thượng, chúng tôi chưa có thuận duyên sắp xếp  các phần sưu tập của từng chủ đề. Phần sưu tập này: “Tâm Lý Phật Giáo Trong Tây Du Ký” cũng chỉ có thể được xem như  là một động tác cất giữ tài liệu về Hòa thượng một cách chắc chắn hơn để tránh mất mát, thất lạc. Trong ý nghĩa đó, chúng tôi nỗ lực thực hiện tập sách này để kịp kỷ niệm  ngày giỗ thứ II của Hòa Thượng, gọi là chút lòng thành tưởng nhớ kính dâng lên vị Thầy đầy lòng từ bi và trí tuệ.

Chúng tôi kính mong chư độc giả  đồng tình thông cảm với chúng tôi, đồng thời cũng hy vọng tập sách nhỏ này có thể mang lại ít nhiều lợi lạc cho quý vị.

Tổ đình Từ Đàm, Trọng Hạ, Ất Dậu 2005

Thay mặt hàng Môn đổ đồng sự

Tỳ-kheo Thích Hải Ấn

 

 MỤC LỤC

-         Đôi lời thưa gởi

-         Tưởng niệm

Nội dung

1.     Phật nói Kinh Kiến Chánh

2.     Ngài Huyền Trang và chuyện đi thỉnh kinh

3.     Tâm lý Phật giáo trong Tây Du Ký

4.     Vua A-dục là vị hộ pháp đệ nhất

5.     Công lao của vua Ca Nị Sắc Ca đối với Phật giáo

6.     Phật pháp đại hệ

7.     Câu chuyện của ngài Da Xá và mười điều của chúng Bạt Kỳ

8.     Năm việc của ông Đại Thiên

9.     Hữu lậu và Vô lậu

10.    Pháp giới

11.    Ba cõi: Dục giới, Sắc, và Vô sắc giới

12.    Hữu tình thế gian

13.    Bàn thêm về mười hai nhân duyên

14.   Bảy bước Hoa sen

15.   Mười duyên đắc giới

16.   Thời kỳ thành hoại của thế giới

17.    Phân biệt nghiệp

18.    Các loại nghiệp được nói trong các kinh

19.    Bàn thêm về nghiệp

20.   Tu hành Thánh đạo

21.   Thầy kể chuyện đạo & đọc những bài văn hay

-         Chuyện Cây Gió

-         Chuyện Đạt Ma Tổ sư

-         Chuyện Tổ Huệ Khả

-         Chuyện La Hán òn bị quả báo

-         Chuyện La hán Losaka được ăn no trước khi nhập Niết Bàn

-         Chuyện Chữ Đồng Từ

-         Văn trò cúng thầy

-         Văn cúng Thánh tử đạo

-         Văn tế trận vong chiến sĩ (1946)

-         Văn tế chiến sĩ trận vong (1947)

-         Văn té cô hồn

-         Thỉnh thập loại

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh