Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Lăng Nghiêm

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Lăng Nghiêm
 • Tác giả : Phật Thích Ca
 • Dịch giả : Tuệ Quang
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 618
 • Nhà xuất bản : Nxb Trường Sơn
 • Năm xuất bản : 1964
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000009990
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LỜI GIỚI THIỆU

Của Thượng Tọa Thích Tâm Châu

Kinh Lăng Nghiêm rất có danh tiếng ở Việt Nam.

Kinh này đã độ nhiều trí thức và Phật tử, giúp họ có một căn bản vững chắc, đi sâu vào đạo.

Nay giáo sư Tuệ Quang áp dụng một phương pháp mới để nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm, phân đoạn rất tinh vi, tỷ mỷ. Nhờ đó, chúng ta thấy phương pháp giảng dạy của Phật rất tài tình, mạch lạc.

Phật dùng nhân minh để giảng dạy bộ Kinh này.

Dịch giả dùng lối văn giản dị, rõ ràng, trình bày rất sáng sủa, mà vẫn dịch đúng nguyên văn.

Cuối mỗi đoạn lại có phần bình luận, hướng dẫn người đọc, và giảng rộng những chỗ cần giảng.

Nhờ đó, người đọc có thể thông suốt bộ kinh, và hiểu sâu triết lý đạo Phật.

Tôi ân cần giới thiệu bộ Kinh rất có giá trị, bộ “Phương pháp mới nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm” với các trí thức và Phật tử gần xa.

Công đức tụng kinh cũng rất lớn lao. Mong nhiều Phật tử sẽ ra công trì tụng và truyền bá kinh này.

Trân trọng

Thích Tâm Châu

Saigonngày 1-5-1964

Phật lịch 2507

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2