Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Phật giáo dưới mắt các nhà trí thức


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Phật giáo dưới mắt các nhà trí thức
 • Tác giả : K. Sri Dhammananda
 • Dịch giả : Thích Tâm Quang
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 92
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2007
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000008397
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

PHẬT GIÁO DƯỚI MẮT CÁC NHÀ TRÍ THỨC

Tác giả : K. SRI DHAMMANANDA

Việt dịch : TT. Thích Tâm Quang

LỜI NGƯỜI DỊCH

 

 Thời đại của chúng ta hiện nay là thời đại khoa học, các tôn giáo đều được nhìn nhận dưới lăng kính khoa học. Những nhà trí thức, các khoa học gia, các nhà bác học, các học giả, các nhà văn, các chính trị gia lừng danh trên thế giới không ngớt ca tụng Phật giáo và bày tỏ lòng ngưỡng mộ đức Phật. Đức Phật Thích Ca được tôn kính như một bậc Thầy vĩ đại, một thiện hữu, một vị gương mẫu toàn giác. Pháp hay giáo lý của Ngài chứa đựng những nguyên tắc căn bản, bất biến của công bằng và chân lý. Giáo lý của Ngài từ trên 2500 năm đem ánh sáng giác ngộ cho nhân loại, giải thoát xiềng xích gông cùm nô lệ, mang an lạc và hạnh phúc cho con người.

Nhận thấy cuốn sách này của Đại lão Hòa thượng tiến sĩ K. Sri Dhammananda, một bậc chân tu thạc học, là một công trình sưu tầm công phu và giá trị, nên chúng tôi không quản tài hèn sức mọn, cố gắng dịch ra Việt ngữ với hy vọng đóng góp một phần nhỏ vào kho tàng văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ chư tôn đức đã khích lệ, góp nhiều ý kiến bổ ích, và xin hồi hướng công đức hoằng pháp này lên ngôi tam bảo và nguyện cầu hồng ân chư Phật thùy từ gia hộ quý vị thân tâm thường lạc.

Sau cùng, chúng tôi kính mong chư tôn thiền đức, pháp hữu ân nhân, các bậc thức giả cao minh vui lòng bổ chính cho những sai lầm thiếu sót để cuốn sách được hoàn chỉnh hơn trong kỳ tái bản.

 

                                                                 Mùa Vu lan PL. 2538 – 1994

                                                                           Thích Tâm Quang

MỤC LỤC

Lời người dịch

Về việc xuất bản cuốn sách

Tiểu sử Hòa thượng K. Sri Dhammananda

Chương 1 : Đức Phật

Chương 2 : Phật giáo

Chương 3 : Luân lý

Chương 4 : Độ lượng, hòa bình,tình thương

Chương 5 : Vị trí con người trong Phật giáo

Chương 6 : Linh hồn

Chương 7 : Phật giáo và khoa học

Chương 8 : Niết bàn là gì?

Chương 9 : Đức tin

Chương 10: Phật giáo và các tôn giáo khác

Chương 11: Thế giới và vũ trụ

Chương 12: Chú thích và hình ảnh

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh