Tìm Sách

Kinh Tạng >> Chư kinh tập yếu


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Chư kinh tập yếu
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Thích Duy Lực
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 572
 • Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1997
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000008368
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

CHƯ KINH TẬP YẾU

THÍCH DUY LỰC

THÀNH HỘI PHẬT GIÁO

TP. HỒ CHÍ MINH

ẤN HÀNH- P.L: 2540 - 1997

                                                      

                                                     LỜI DỊCH GIẢ

Kinh Kim Cang là một phẩm trong Kinh Đại Bát Nhã 600 quyển . Kinh nay từ đầu đến cuối đều hiển bày nghĩa ba câu, nếu đọc giả thấu suốt được nghĩa ba câu của kinh này, thì đối với tất cả kinh Đại thừa liễu nghĩa đều thấu suốt cả.

Nghĩa ba câu cũng như nghĩa tứ cú kệ, phá hết tất cả tư tưởng chấp thật, chẳng hai chẳng khác. Nói chấp thật tức là lọt vào tương đối, thuộc về biên kiến, bất cứ chấp là thật, chấp không là thật, chấp chơn là thật,chấp giả là thật, đều là chấp thật cả.

Tiếng Hán có văn ngôn và bạch thoại. Văn ngôn đời xưa quá xúc tích, thường hay có ý mà chẳng có lời, người xưa nói “đọc chỗ chẳng có chữ” là vậy. Chúng tôi gặp những trường hợp này thì thêm lời vào để sáng tỏ ý nghĩa ẩn trong văn, những danh từ tiếng Hán mà tiếng Việt ít dùng, lại chẳng thể dịch ra tiếng Việt thì chúng tôi ghi chú, còn những nghĩa lý thấm sâu khó hiểu thì chúng tôi lược giải thêm.

Vì đọc giả cảm thấy phần 27 còn hơi tối nghĩa, nên kỳ in này chúng tôi lược giải thêm để sáng tỏ nghĩa kinh trong phần này.

Nói tóm lại, chúng tôi dịch kinh này là mong giúp cho đọc giả dễ hiểu nghĩa kinh, theo đó tu hành để đưa đến kiến tánh (giải thoát)

 

                                                                         THÍCH DUY LỰC

* Kinh Kim Cang

* Bát Nhã Tâm kinh lược giải

* Yếu chỉ kinh Pháp Hoa

* Kinh Pháp Bảo Đàn

* Kinh Duy Ma Cật

* Kinh Viên Giác

* Triệu luận lược giải

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2