Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Lối về Sen nở


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Lối về Sen nở
 • Tác giả : Thích Phước Sơn
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 418
 • Nhà xuất bản : NXB Văn Hóa Sài Gòn
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000008388
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LỐI VỀ SEN NỞ

THÍCH PHƯỚC SƠN

Nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn

LỜI NÓI ĐẦU

Tập sách Lối về Sen nở bao gồm những bài viết, bản dịch, bài tham luận trong các kỳ hội thảo, đăng rai rác trên các tạp chí, nguyệt san Phật giáo mấy thập niên qua. Nội dung chủ yếu nói về nhân cách của bậc Đạo sư, giáo pháp của Ngài và lợi ích thiết thực khi thực hiện những lời dạy ấy.

Tất cả các bài viết được trình bày một cách giản dị, mạch lạc, rõ ràng, nhằm giới thiệu nội dung Phật học cơ bản được trích dẫn từ một số kinh điển Bắc truyền và Nam truyền. Các bài: Đức Phật được tôn vinh, nói về đức tính từ bi của Ngài khiến cả chư thiên và loài người đều cung kính, qui ngưỡng, hay bài Đức Phật qua nhãn quang của giới trí thức cũng nói lên nhân cách vĩ đại của đức Thế Tôn. Đặc biệt là bài Cốt tủy đạo Phật được dịch từ bản Anh ngữ Buddhism in a Nutshell của Đại đức Narada biên soạn, trình bày một cách tổng quát về giáo lý của đức Phật, gợi lên cho chúng ta một hướng tư duy đúng đắn trên bước đường hướng đến giải thoát, niết-bàn. Bên cạnh đó, có những bài nêu lên tính thực triễn của giáo pháp đối với cuộc đời, nếu áp dụng lời dạy ấy sẽ mang lại lợi lạc cho chính mình và tha nhân trong bất kỳ bối cảnh xã hội nào. Từ đó, Phật tử có thể hiểu thêm rằng giáo lý đức Phật không phải là những lý thuyết khô khan để lý luận mà phải thực hành ngay trong đời sống hằng ngày của mỗi chúng ta.

Với người Phật tử, muốn thực hiện nền hòa bình nhân loại, thì mỗi cá nhân phải nỗ lực học và hành giáo lý của đức Phật. Xin nguyện cho mỗi người luôn nỗ lực trong đời sống, luôn tự điều chỉnh trong tư duy và hành động, tưới tẩm hạt giống an lạc, hạnh phúc trong từng hơi thở, nhịp đập của mỗi trái tim. Hy vọng tác phẩm này như là món quà tinh thần, giúp người đọc thể nhập được sự an lạc trong chánh pháp. Trân trọng gửi đến chư Phật tử gần xa.

                                                                                                Thiền viện Vạn Hạnh

                                                                                                     Mùa an cư, Kỷ Sửu

                                                                                                     PL. 2553 – DL.2009

                                                                                                    Tỳ kheo Thích Phước Sơn

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu                                                                                                                 

PHẦN I: CỐT TỦY ĐẠO PHẬT

            Cốt tủy đạo Phật                                                                                             

                  Chương I : Đức Phật                                                                                

                  Chương II: Pháp                                                                                      

                  Chương III: Đạo Phật có phải là Tôn giáo                                               

                  Chương IV: Phật giáo có phải là một hệ                                                  

                  Chương V: Đôi nét đặc sắc của đạo Phật                                                

                  Chương VI: Nghiệp hay định luật                                                           

                  Chương VII: Sự tái sinh                                                                           

                  Chương VIII: Thuyết duyên khởi                                                            

                  Chương IX: Vô ngã hay không có linh hồn                                            

                  Chương X: Niết bàn                                                                                

                  Chương XI: Đường đến Niết-bàn                                                            

PHẦN II: MỘT SỐ CHỦ ĐỀ

            1.   Đức Phật được tôn vinh                                                                           

            2.   Vì hạnh phúc muôn loài                                                                           

            3.   Biện biệt tà chánh                                                                                     

            4.   Chánh kiến                                                                                               

            5.   Đạo Phật phải chăng là một tôn giáo                                                        

            6.   Niết bàn phải chăng là hư vô                                                                   

            7.   Mục đích của chiếc bè                                                                              

            8.   Phật dạy phương pháp điều tâm qua ẩn                                                   

            9.   Từ ngã, pháp chấp đến ngã pháp                                                             

            10.Đạo đức Phật giáo trên bình diện                                                             

            11.Tính chất hòa bình của Phật giáo                                                             

            12.Đạo đức chính trị của hiền nhân                                                              

            13.Đặc trưng của Phật giáo giai…                                                                

            14.Đạo Phật qua nhãn quang của…                                                              

            15.Giữ gìn cây pháp                                                                                      

            16.Kế thừa sự nghiệp của Phật                                                                     

            17.Cảnh tỉnh khuyên tu                                                                                 

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh