Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Phật pháp


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Phật pháp
 • Tác giả : Minh Châu-Thiên Ân-Chơn Trí-Đức Tâm
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 367
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000008406
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

PHẬT PHÁP

MINH CHÂU-THIÊN ÂN-CHƠN TRÍ-ĐỨC TÂM

Nhà xuất bản TÔN GIÁO

LỜI NÓI ĐẦU

Tập Phật Pháp này ra đời có một chủ đích: “Giới thiệu Đạo Phật cho Thanh Thiếu nhi”. Chương trình gồm các mục lịch sử, giáo lý, pháp hạnh, nghi lễ, mẫu chuyện đạo, chuyện tiền thân, Kinh điển… soạn tuần tự theo bốn cấp bậc Hướng thiện, Sơ thiện, Trung thiện, Chánh thiện cho Thiếu niên, Thiếu nữ với sức học tương đương từ lớp 6 lên đến chuyên khoa. Một tập thứ II soạn sau, dành riêng cho Nam Nữ Phật tử sẽ bổ túc cho tập này.

Người dạy Đạo Phật cho tuổi trẻ cần để ý:

1. Bậc Hướng thiện, Sơ thiện, bài dạy dể hơn, vì các em mới ở đồng niên, đồng nữ lên, hoặc mới vào, Bậc Trung thiện, Chánh thiện có khó hơn vì các em đã ở hai năm sinh hoạt trong Gia đình Phật tử, và để sửa soạn cho các em học chương trình Nam nữ Phật tử.

2. Tùy theo trình độ các em, có thể soạn lược các bài (nếu các em còn nhỏ và trình độ học kém), hay bổ túc thêm với tài liệu ở ngoài (nếu các em lớn tuổi hay sức học khá).

3. Các bài làm thiên về đại cương. Người dạy cần tìm tài liệu ở ngoài để giảng giải thêm. Trong khi dạy, cần diễn giảng rõ hơn, tìm những ví dụ ở ngoài lấy trong hoàn cảnh các em hiện sống, tìm những đoạn Kinh, những mẫu chuyện có quan hệ đến bài giảng, và tìm cách ứng dụng bài giảng trong đời sống hằng ngày của các em.

Cả tập Phật pháp này chỉ là những dòng chữ đen trắng phối hợp lại. Nghệ thuật của người dạy là làm thế nào cho những dòng chữ đen trắng này biến thành những sức mạnh khiến các em sống đúng theo năm hạnh TINH TẤN, HỶ XẢ, THANH TỊNH, TRÍ TUỆ và TỪ BI, lợi ích cho các em, cho mọi người. Đó là sở nguyện chơn thành và tha thiết của các tác giả

                                                                                         KHỂ THỦ

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu                                                                                                                         

A – LỊCH SỬ                                                                                                                         

I - CÁC ĐỨC PHẬT                                                                                        

    Đức Phật Thích Ca từ sơ sanh đến xuất gia                                                   

    Đức Phật Thích Ca từ xuất gia đến nhập Niết-bàn                                        

    Đức Phật A Di Đà                                                                                         

    Đức Phật Di Lặc                                                                                            

II –CÁC VỊ BỒ TÁT                                                                                            

    Đức Quán Thế Âm                                                                                        

    Ngài Văn Thù Sư Lợi                                                                                    

III- CÁC VỊ TỔ SƯ                                                                                              

    Ngài Ma ha Ca-diếp                                                                                       

    Ngài A-nan                                                                                                    

    Ngài Nguyên Thiều                                                                                       

    Ngài Liễu Quán                                                                                              

IV- CÁC NGÔI CHÙA                                                                                        

    Chùa Quốc Ân                                                                                               

    Chùa Thuyền Tôn                                                                                          

V- TRUYỀN BÁ                                                                                                  

    Đạo Phật Việt Nam từ thời đại du nhập đến nhà Lý                                      

    Đạo Phật Việt Nam từ đời Trần đến cận đại                                                  

B – KINH ĐIỂN                                                                                                                   

                    Tám điều giác ngộ của bậc Đại nhơn                                                             

                    Kinh Mười Điều Thiện                                                                                  

                    Ba ngôi báu : Phật, Pháp, Tăng                                                                      

                    Sáu hòa kính                                                                                                  

                    Lý nhân duyên sinh                                                                                        

                    Lý nhân quả                                                                                                   

                    Lý luân hồi                                                                                                     

                    Bốn đế                                                                                                            

                    Mười hai nhân duyên                                                                                     

                    Tám chánh đạo                                                                                               

                    Thiện ác nghiệp báo                                                                                       

                    Ba quy y                                                                                                         

                    Ăn chay                                                                                                          

                    Niệm Phật                                                                                                      

                    Năm giới                                                                                                        

                    Mười điều thiện                                                                                              

                    Bốn ân                                                                                                            

                    Bốn nhiếp pháp                                                                                              

                    An cư kiết hạ                                                                                                  

                    Giới, Định, Huệ                                                                                             

                    Thập mục ngưu đồ                                                                                         

                    Sáu độ                                                                                                            

                    Quán tưởng niệm Phật                                                                                   

                    Tám Quan trai                                                                                                

                    Bái sám hối                                                                                                    

                    Nghi thức phổ thông                                                                                      

                                                                                                                                           

C–MẪU CHUYỆN ĐẠO                                                                                                    

I – CÁC CHUYỆN TIỀN THÂN                                                                        

    Cặp mắt Thái tử Câu-na-la                                                                             

    Lòng hiếu chim Oanh vũ                                                                                

    Thái tử Tu-đại-noa                                                                                         

    Con sư tử trọng pháp                                                                                     

    Quả báo làm mẹ đau khổ                                                                               

II – CÁC MẪU CHUYỆN ĐẠO                                                                         

                    Bà già cúng đèn                                                                                             

                    Thầy Tỳ-kheo với con ngỗng                                                                        

                    Lòng ngưỡng mộ Phật pháp của vua A Dục                                                  

                    Đức Phật với La-hầu-la                                                                                  

                    Đức Phật độ cho người gánh phân                                                                

                    Những người mù rờ voi                                                                                 

                    Tràng hoa bong bóng                                                                                     

                    Gần Phật với xa Phật                                                                                     

                    Con dao trong tâm                                                                                          

                    Tại sao phải niệm Phật                                                                                   

                    Phương pháp dạy đạo Phật cho Thiếu nhi                                                     

                    Châm ngôn và năm điều luật Gia đình Phật tử                                               

                    Hoa sen và mục đích Gia đình Phật tử

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh