Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Khoa học và sự tái sinh theo nhà Phật


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Khoa học và sự tái sinh theo nhà Phật
 • Tác giả : Nguyễn Điều
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 224
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2007
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000008379
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KHOA HỌC VÀ SỰ TÁI SINH THEO NHÀ PHẬT

NGUYỄN ĐIỀU

Nhà Xuất bản Tôn Giáo

 

 LỜI NÓI ĐẦU

Tập sưu tầm nói về Khoa học và sự tái sinh này gồm nhiều đoạn. Mỗi đoạn đề cập đến một số “khía cạnh”của năng lực tinh thần, xuyên qua thể xác đang sống. Cách diễn tả được trình bày dưới dạng một “liên quan”khoa học. Tựu trung tất cả đều hướng về sự sống và tiềm lực tái sinh sau khi chết, theo nhà Phật.

Đây là một đề tài rất khó khăn, đã làm tốn không biết bao nhiêu trí lực, giấy mực của bác sĩ thần học, các triết gia, các tư tưởng gia, và những nhà thông thái, chuyên nghiên cứu về các hiện tượng tâm linh. Nó vốn là một vấn đề vừa thực tế vừa trừu tượng, huyền bí, nên soạn phẩm này cũng chỉ có thể làm sáng tỏ một số vấn đề trên một vài phương diện chủ yếu nào đó mà thôi.

Và châm ngôn thường được nhắc đến trong khi nghiên cứu Phật học, là “nên giữ ý quên lời”…Vì lời lẽ, văn tự dù gọn ghẽ, rõ ràng, sắc bén đến đâu, cũng chỉ là những phương tiện để “vận chuyển” cái “hiểu biết”của người này, nhiệt thành cống hiến đến người khác. Nếu căn cứ vào văn tự để kết luận cái “ngụ ý” thì không bao giờ nhận được sự cảm thông, nhất là trong trường hợp “phải mượn chữ nghĩa chế định (prajnatti) để khả dĩ hiểu thấu chỗ tương quan siêu việt (paramartha)” trong nhà Phật.

Lại nữa, khuôn khổ sinh sống không cho phép người viết dành trọn thì giờ cho sự nghiên cứu lẫn thu thập tài liệu, nên thiếu sót là một điều khó có thể tránh được. Soạn giả vẫn tự biết rằng một tập sưu tầm ngắn chắc chắn không thể nào hoàn hảo, ngưỡng mong chư độc giả niệm tình, và bổ túc cho.

                                                                    Thành thật cảm tạ

                                                                              SG

MỤC LỤC

Tiềm lực tinh thần con người                                                                                     

Tiềm lực tái sinh qua sự nghiên cứu não bộ                                                               

Tiềm lực tinh thần qua từ trường vật lý                                                                      

Quay lại Phật học                                                                                                       

Tái sinh qua biệt nghiệp và cộng nghiệp                                                                    

Tái sinh không phải chỉ là kế quả của một kiếp sống                                                 

Lý nhân quả và ảnh hưởng văn hóa                                                                           

Quả lành có năm giác quan kỳ diệu                                                                           

Thay lời kết                                                                                                                

PHỤ LỤC

Nền tảng giáo lý Phật Đà

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh