Tìm Sách

Giảng Luận >> Ấn Quang Pháp Sư văn sao - Quyển 1


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Ấn Quang Pháp Sư văn sao - Quyển 1
 • Tác giả : Ấn Quang Đại Sư
 • Dịch giả : Như Hòa
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 417
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 1210000009656
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

ẤN QUANG PHÁP SƯ

VĂN SAO

TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN

(Quyển 1 - Ấn tống)

NHƯ HÒA Chuyển ngữ

Nhà xuất bản Phương Đông

MỤC LỤC

(Quyển thứ nhất)

LỜI GIẢI BÀY

Nếu là một liên hữu Việt Nam , có lẽ không ai không biết đến Ấn Quang đại sư qua dịch phẩm Thiền Tịnh Quyết Nghi của hòa thượng Trí Tịnh và Lá Thư Tịnh Độ của cố hòa thượng Thiền Tâm. Khi đọc Lá Thư Tịnh Độ, chúng tôi vẫn luôn kỳ vọng sau này có thiện duyên sẽ được đọc toàn bộ Ấn Quang Văn Sao. Khi được quen biết với đạo hữu Vạn Từ, anh nhiều lần khuyên chúng tôi khi nào có dịp hãy cố dịch toàn bộ tác phẩm này sang tiếng Việt bởi lẽ văn từ của Tổ càng đọc càng thấm, càng thấy có lợi ích. Những giáo huấn của Tổ rất gần gũi, hữu ích cho thời đại chúng ta, nhất là những giáo huấn về Tín – Hạnh – Nguyện, xử thế, tu trì…Khi được biết chúng tôi chưa có nguyên bản Ấn Quang Văn Sao, anh đã sốt sắng lái xe đến khắp các chùa người Hoa trong vùng Nam California để tìm cho được một bản, nhưng cơ duyên chưa tới, vẫn không sao tìm được. Ngay tại một đạo tràng lớn như Phật Quang Sơn Tây Lai Tự vẫn không có một bản Ấn Quang Văn Sao nào. Mãi đến mùa Hạ năm 2001, đạo hữu Minh Lập từ Seattle mới tìm được cho mạt nhân bộ Ấn Quang Văn Sao (do chùa Từ Nguyện ấn tống, không rõ năm in, và được thí tặng bởi chùa Địa Tạng Viên Quang Tự) và Ấn Quang Gia Ngôn Lục (do Phật Quang Viện ở Bản Kiều, Đài Loan, 1982 ấn hành, cũng do chùa Địa Tạng thí tặng). Khi nghe tin đã tìm được Ấn Quang Văn Sao, đạo hữu Vạn Từ mừng rỡ khôn xiết, anh khẩn khoản mạt nhân hãy ráng dịch cho được dẫu chỉ vài phần trọng yếu của tác phẩm này, nhưng do tánh ngại khó cũng như do nhiều chướng duyên, mạt nhân đành thoái thác, không đáp ứng ý nguyện của người bạn đạo thân kính.

Mãi đến giữa Hè 2003, nhân đạo hữu Vinh Quyền yêu cầu lần nữa, mạt nhân mới đánh bạo tạm dịch thử bản Gia Ngôn Lục. Khi đó, sau khi đọc và sửa lỗi bản dịch, các đạo hữu Huệ Trang và Vạn Từ đã tha thiết yêu cầu hãy dịch toàn bộ Ấn Quang Văn Sao, bởi lẽ nếu không đọc được toàn bộ một lá thư, chỉ đọc một vài đoạn trích, khó thể cảm nhận trọn vẹn ý Tổ. Nhưng nhìn vào kích thước của bộ sách này, mạt nhân thật e ngại sức mình không thể kham nổi, đành khất lần: “Nếu ba năm sau không ai dịch tác phẩm này, tôi sẽ đánh liều dịch thử”. Rồi như một nhân duyên ước hẹn, cuối năm 2003, đạo hữu Minh Tiến từ California lại gởi tặng một bộ Ấn Quang Văn Tập hoàn chỉnh (gồm Ấn Quang Văn Sao, Ấn Quang Văn Sao Tam Biên và Ấn Quang Văn Sao Tục Biên) do Cổ Tấn Báo Ân Niệm Phật Đường ấn hành năm 2002 và bộ Linh Phong Tông Luận (do liên xã Đài Trung ấn hành). Những tác phẩm này do Tịnh Tông Học Hội Los Angeles lưu thông. Mỗi lần nhìn vào hai bộ sách ấy đặt trên bàn, mạt nhân lại cảm thấy áy náy vì chưa đáp đền những ân tình của các bạn đạo đã dành cho mình. Nay dẫu thời hạn ba năm chưa đến, nhưng quang âm trôi qua vùn vụt, lúc này không làm, e vô thường chợt đến, có muốn làm cũng không kịp nữa!

Đã biết mình không đủ sức mà vẫn cố gượng làm, quả thật là dối mình, dối người, tôi ương khó tránh khỏi. Thế nhưng, ngẫm lời các đạo hữu đã khuyên: “Cứ cố hết sức mình ngõ hầu pháp nhũ của chư Tổ phần nào được thể hiện, như sữa đem pha nước dẫu nhạt vẫn còn đôi chút vị sữa”, mạt nhân vẫn thầm mong được Tam Bảo gia hộ để không phạm lỗi xuyên tạc ý Tổ, ý kinh quá đáng đến nỗi lương phương trở thành độc dược. Chỉ e nghiệp chướng sâu dày, kiến văn quá lậu, kiến giải quá lệch lạc đến nỗi thâm ý, bàn hoài của Tổ bị diễn đạt sai lệch hoàn toàn, không đem lại chút lợi ích cỏn con nào cho các liên hữu.

Ngưỡng mong, bản dịch nháp này sẽ khiến những bậc đại tâm đại đức, kiến văn quảng bác xót thương, rủ lòng từ bi phù chính hoặc dịch lại toàn bộ cho chánh xác khiến cho hành nhân Tịnh Độ Việt Nam sẽ được lãnh hội đúng đắn giáo huấn quý báu của Tổ Ấn Quang. Còn nếu như việc làm liều lĩnh này có chút phần công đức nào, xin hồi hướng đến bổn sư Thượng Tọa thượng Giải hạ Thắng, tọa chủ Bửu Quang Tự, quận 7 Sài Gòn, lịch đại phụ mẫu, sư trưởng, tông thân, cùng các đạo hữu Vạn Từ, Minh Lập, Minh Tiến, Huệ Trang, các liên hữu thuộc Tịnh Tông Học Hội Đài Loan, cùng hết thảy pháp giới chúng sanh đều được vãng sanh Cực Lạc. Còn như nếu việc làm liều lĩnh này tạo thành tội nghiệp, xin từ mình gánh chịu tội ương, không dám liên lụy ân sư và những liên hữu đã hỗ trợ, khuyến khích, chịu thương chịu khó cùng mình trong suốt thời gian qua.

                                                               

                                                                     Ngày 13 tháng 7 năm 2005

                                                     Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa kính bạch

                                                                                                                                   

I. THƯ TỪ                                                                                                                 

1. Thư gởi Hòa Thượng Thể An chùa Đại Hưng Thiện                                           

2. Thư bàn luận cùng bạn hữu về cương yếu của việc giáo chánh kinh điển            

3. Thư gởi Dung Minh đại sư                                                                                    

4. Thư gởi sư Ngộ Khai                                                                                             

5. Thư trả lời sư Hải Thự                                                                                           

6. Thư gởi sư Căn Kỳ chùa Tứ Minh Quán Tông                                                     

7. Thư gời tòa báo Phật học                                                                                       

8. Thư trả lời cư sĩ Bộc Đại Phàm                                                                             

9. Thư trả lời cư sĩ Tạ Dung Thoát ở Thái Thuận (thư 1)                                          

10. Thư trả lời cư sĩ Tạ Dung Thoát ở Thái Thuận (thư 2)                                        

11. Thư trả lời cư sĩ Đặng Bá Thành (thư 1)                                                             

12. Thư trả lời cư sĩ Đặng Bá Thành (thư 2)                                                             

13. Thư trả lời cư sĩ Đặng Tân An                                                                             

14. Thư gởi cư sĩ Lưu Đình Thành ở Phước Kiến                                                    

15. Thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân (thư 1)                                                               

16. Thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân (thư 2)                                                               

17. Thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân (thư 3)                                                               

18. Thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân (thư 4)                                                               

19. Thư gởi cư sĩ Trần Tích Châu                                                                             

20. Thư gởi cư sĩ Tâm Nguyện                                                                                  

21. Thư gởi cư sĩ Vệ Cẩm Châu                                                                                

22. Thư trả lời cư sĩ Lâm Giới Sanh ở Thái Thuận (thư 1)                                        

23. Thư trả lời cư sĩ Lâm Giới Sanh ở Thái Thuận (thư 2)                                        

24. Thư gởi cư sĩ Lâm Chi Phần ở Thái Thuận (thư 1)                                             

25. Thư gởi cư sĩ Lâm Chi Phần ở Thái Thuận (thư 2)                                             

26. Thư trả lời anh em cư sĩ X…ở Vĩnh Gia                                                             

27. Thư trả lời cư sĩ X…ở Vĩnh Gia (thư 1)                                                              

28. Thư trả lời cư sĩ X…ở Vĩnh Gia (thư 2)                                                              

29. Thư trả lời cư sĩ X…ở Vĩnh Gia (thư 3)                                                              

30. Thư trả lời cư sĩ X…ở Vĩnh Gia (thư 4)                                                              

31. Thư trả lời cư sĩ X…ở Vịnh Gia (thư 5)                                                              

32. Thư trả lời cư sĩ X…ở Vĩnh Gia (thư 6)                                                              

33. Thư gởi nữ sĩ Từ Phước Hiền                                                                             

34. Thư gởi sư Khang Trạch                                                                                     

35. Thư gởi pháp sư Đế Nhàn                                                                                   

36. Thư gởi sư Ngọc Trụ                                                                                           

37. Thư gởi cư sĩ Hứa Khoát Nhiên ở Quảng Đông                                                 

38. Thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo luận về chuyện tý hương                               

39. Thư gởi hiếu liêm Tiêu Vĩnh Hoa ở Quảng Đông                                               

40. Thư gởi cư sĩ X                                                                                                    

41. Thư gởi phu nhân X                                                                                            

42. Thư gởi Cố mẫu Từ phu nhân ở Hải Diêm                                                         

43. Thư trả lời cư sĩ X…ở Vĩnh Gia (thư 1)                                                              

44. Thư trả lời cư sĩ X…ở Vĩnh Gia (thư 2)                                                              

45. Thư trả lời cư sĩ X…ở Vĩnh Gia (thư 3)                                                              

46. Thư trả lời cư sĩ X…ở Vịnh Gia (thư 4)                                                              

47. Thư trả lời cư sĩ X…ở Vĩnh Gia (thư 5)                                                              

48. Thư trả lời cư sĩ X…ở Vĩnh Gia (thư 6)                                                              

49. Thư trả lời cư sĩ X…ở Vĩnh Gia (thư 7)                                                              

50. Thư trả lời cư sĩ X…ở Vĩnh Gia (thư 8)                                                              

51. Thư trả lời cư sĩ X…ở Vĩnh Gia (thư 9)                                                              

52. Thư trả lời cư sĩ Châu Quần Tranh                                                                      

53. Thư trả lời sư Hoằng Nhất                                                                                   

54. Thư trả lời cư sĩ Vưu Tích Âm ở Vô Tích                                                           

55. Thư dự định trả lời vị cư sĩ X                                                                              

56. Thư gởi cư sĩ Cao Hạc Niên                                                                                

57. Thư hỏi thăm bệnh pháp sư Đế Nhàn                                                                  

58. Thư trả lời thầy Hoằng Nhất (thư 1)                                                                    

59. Thư trả lời thầy Hoằng Nhất (thư 2)                                                                    

60. Thư trả lời cư sĩ Uông Mộng Tùng                                                                      

61. Thư trả lời cư sĩ Trần Huệ Siêu                                                                           

62. Thư trả lời ông Lý Ân Tẩu                                                                                   

63. Thư trả lời cư sĩ Vưu Hoằng Như                                                                       

64. Thư trả lời cư sĩ Thích Trí Châu (thư 1)                                                              

65. Thư trả lời cư sĩ Thích Trí Châu (thư 2)                                                              

66. Thư trả lời cư sĩ Thích Trí Châu (thư 3)                                                              

67. Thư trả lời cư sĩ Phạm Cổ Nông (thư 1)                                                              

68. Thư trả lời cư sĩ Phạm Cổ Nông (thư 2)                                                              

69. Thư trả lời cư sĩ Ngô Hy Chân (thư 1)                                                                

70. Thư trả lời cưsĩ  Ngô Hy Chân (thư 2)                                                                

71. Thư trả lời cư sĩ Ngô Hy Chân (thư 3)                                                                

72. Thư trả lời cư sĩ Lục Giá Hiên                                                                             

73. Thư trả lời cư sĩ Lưu Trí Không                                                                          

74. Thư trả lời cư sĩ Châu Trí Mậu                                                                            

75. Thư trả lời cư sĩ X…                                                                                            

76. Thư trả lời cư sĩ Hoàng Trí Hải                                                                           

77. Thư trả lời cư sĩ Phan Đối Phù                                                                            

78. Thư trả lời cư sĩ Nhiếp Vân Đài                                                                          

79. Thư trả lời cư sĩ Kiều Trí Như                                                                             

80. Thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên                                                                       

81. Thư trả lời cư sĩ Đường Đại Viên                                                                        

82. Thư trả lời cư sĩ Uông Vũ Mộc                                                                           

83. Thư trả lời cư sĩ Thịnh Cơ                                                                                   

84. Thư trả lời cư sĩ Phương Viễn Phàm                                                                   

85. Thư trả lời cư sĩ Huệ Lăng                                                                                   

86. Thư trả lời cư sĩ Bàng Khế Trinh                                                                         

87. Thư trả lời cư sĩ Viên Văn Thuần                                                                        

88. Thư trả lời cư sĩ Viên Phước Cầu                                                                        

89. Thư gởi Châu Pháp Lợi đồng tử                                                                          

90. Thơ gởi Mã Khế Tây                                                                                           

Hết quyển 1                                                                                                                

Công đức ấn tống

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn