Tìm Sách

Giảng Luận >> Nhận thức Phật giáo


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Nhận thức Phật giáo
 • Tác giả : HT. Tịnh Không
 • Dịch giả : Vọng Tây cư sĩ
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 261
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2012
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12100000010312
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 NHẬN THỨC  PHẬT GIÁO

Kiến thức Phật học 4

Hòa Thượng TỊNH KHÔNG

Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

NXB PHƯƠNG ĐÔNG

 

LỜI GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ LÃO HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

Một người mà trong đời bạn không thể không biết đến

Lão Pháp sư thượng Tịnh hạ Không, thế danh là Từ Nghiệp Hồng, Ngài sanh tháng 2 năm 1927, tại huyện Lư Giang tỉnh An Huy Trung Quốc. Thời thiếu niên Ngài học ở trường Trung học Quốc Lập thứ ba và trường trung học Nam Kinh Thị Lập thứ nhất, năm 1949, Ngài đến Đài Loan, phục vụ Thật Tiễn Học Xã, năm 1949 lúc có thì giờ Ngài nghiên cứu  học tập kinh sử triết học Phật, ăn trường chay, đầu tiên cầu học với nhà triết học, giáo sư Phương Đông Mỹ, kế đến theo học với Cao tăng Mật Tông Đại sư  Chương Gia 3 năm, sau cùng đến  Đài Trung cầu pháp với nhà Phật học lão Cư Sĩ Lý Bình Nam 10 năm, tồng cộng học tập Phật pháp 13 năm. Ngài tinh thông kinh luận của các tông phái Phật giáo, và học thuyết những tôn giáo khác như Nho, Đạo, Cơ Đốc, Islam v.v.., đặc biệt tu chuyên  hoằng, được thành tựu rất là huy hoàng.

Năm 1959, vào năm 33 tuổi, Ngài được thế độ ở chùa Lâm Tế vùng Viên Sơn thành phố Đài Bắc, pháp danh là Tịnh Giác, pháp tự là Tịnh KHông. Sau khi thọ giới cụ túc ngài đi khắp nơi giảng  kinh thuyết pháp ở Đài Loan và các nước trên thế giới.

Năm 1960, Ngài được mời làm giảng sư ở Tam Tạng Học viện chùa Thập Phố thành phố Đài Bắc.

Năm 1961, nhận lời đảm nhiệm ủy viên hoằng pháp và ủy viên của Hội Phật Giáo Trung Quốc.

 Năm 1965, đảm nhiệm ủy viên thiết kế của Hội Phật giáo Trung Quốc.

Năm 1972, đảm nhiệm tổng chủ giảng Đại Chuyên Phật Học Giảng Tọa của Hội Phật Học Trung Quốc.

Năm 1973, đảm nhiệm Viện Nghiên Cứu Phật Học Viện Thuật Trung Hoa, giáo thọ ủy viên biên dịch Hội Chú Thích Kinh  Phật Ngữ Đài Loan.

Năm 1975, đảm nhiệm làm giáo thọ Văn Hóa Đại Học Triết Học Hệ Trung Quốc, và giáo thọ Thiên Chúa Giáo Đông Á Tinh Thần Sinh Hoạt Nghiên cứu Tập Sở.

Năm 1977, đảm nhiệm viện trưởng Viện Nội Học Trung Quốc.

Năm 1979, đảm nhiệm viện trưởng Viện Tịnh Độ Thật Tiễn Trung Quốc.

Tháng 5 năm 2000, nhận lời mời của Cục Tôn Giáo Trungt Quốc, Ngài cùng với vị lãnh tụ của 9 đại tôn giáo Tân Gia Ba, đi thăm viếng các đoàn thể tôn giáo Trung Quốc, xây dựng mối quan hệ thân thiện.

Tháng 1/2001, bắt đầu ở Úc Châu dự bị xây dựng Tịnh Tông Học viện, để bồi dưỡng trao dồi càng nhiều nhân tài Phật giáo cho hàng hậu học.. Ngài hiện cư ngụ tại Úc châu, ngoại trừ mỗi ngày 4 tiếng ở trong phòng ghi hình tuyên giảng Kinh Hoa Nghiêm, cũng thường đi Hồng Kong và Tân Gia Ba hoằng pháp

Tháng 5/2002, được trường Đại học Griffith  mời làm Giáo sư Danh dự, tháng 6 được trường  Đại học Quennsland mời làm giáo sư Khách Tọa, và được thành phố Toowoomba phong tặng Công Dân Danh Dự của thành phố.

Giữa tháng 8/2002 được trường Đại học Griffith phong tặng Tiến Sĩ Danh Dự.

Tháng 7/2003, với chức phận Giáo sư đại biểu trường đại học  Griffith đến Thái Lan tham dự Hội Nghị Thế Giới Hòa Bình Liên Hiệp Quốc.

Tháng 4/2004 được trường Đại Học Queensland Úc Châu phong tặng Tiến sĩ Danh Dự.

Tháng 6/2004, Bộ tôn giáo Indonesia tổ chức thành đoàn phỏng vấn lãnh tụ tôn giáo, thỉnh mời Ngài  làm Cố Vấn Danh Dự, đi thăm viếng Ai cập, Ý Đại Lợi,  và Vatican, nghờ vào tôn qua tôn giáo giao lưu tiến  đến tìm hiểu nhau, nhờ xây dựng ý thức chung.

Tháng 8/2004, được mời tham gia Hội Nghị Quốc Tế do Liên Hiệp Quốc Khoa Văn tổ chức  cử hành tại Okayama Nhật Bản, và phát biểu chuyên giảng đề tài.

Tháng 6/ 2005, do bởi Ngài tích cực  đẩy mạnh  nền văn hóa đa nguyên, tôn giáo hòa hài, liên hệ đoàn kết chủng tộc và nổ lực công việc giáo dục thế giới, được Nữ hoàng Anh Quốc ban tặng Huân Chương AM.

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn