Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Luận lý và tư tưởng trong huyền thoại


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Luận lý và tư tưởng trong huyền thoại
 • Tác giả : Trần Đỗ Dũng
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 216
 • Nhà xuất bản : Trình Bày
 • Năm xuất bản : 1967
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 1210000009722
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LUẬN LÝ VÀ TƯ TƯỞNG TRONG HUYỀN THOẠI

Một quan niệm về văn minh mới theo Claude Levi Strauss

TRẦN ĐỖ DŨNG

Trình Bày 1967

LỜI GIỚI THIỆU

Claude Lévi Strauss là một nhà học dân kiêm học triết  nổi tiếng ở phương Tây vào giữa thế kỷ này. từ tác phẩm đầu tiên nghiên cứu những cơ cấu sơ đẳng  cảu hệ thống  thân tộc (1949) đến tác phẩm mới  nhất bàn về huyền thoại các dân tộc cổ sơ (1964-1967), những đóng góp của ông về mặt tư tưởng luận và phương pháp luận đã đổi mới bộ mặt của khoa triết lý và khoa học nhân văn.

Cũng như Teilhard de Chardin đã dực vào các môn học tiền sử, địa chất, sinh vật cổ đề đặt quan niệm vũ trụ nhân sinh, Claude Lévi-Strauss dựa vào các môn học dân, học người, học huyền thoại đã đặt ra  lại một số đề xét hoạt hóa và văn minh liên quan đến việc đánh giá  bản chất con người và cuộc phiêu lưu tiến hóa của lòai người qua lịch sử.

Sau khi phê bình tính chất hư ảo của  thuyết vật tồ do một nhà nghiên cứu học dân phương Tây chủ trương, Lévis – Strauss đã đặt lại và cố gắng giải đáp bằng những đề xét căn bản như: Các dân tộc cổ sơ có biết suy luận và tư tưởng hợp lý hay không? Tại sao người cổ sơ từ chối lịch sử, và chỉ chấp nhận huyền thoại, tượng trưng để giải thích vũ trụ và cuộc đời? Thế nào là nhân đạo, thế nào là man rợ? Thời đại nào là thời đại vàng son của lịch sử loài người? v.v…

Trong tập sách này, lần đầu tiên quan niệm của Lévis-Strauss về hoạt hóa, văn minh nđược giới thiệu một cách quy mô và sáng sủa. Người viết giúp ta nhận định tầm quan trọng của tư tưởng và phương pháp nghiên cứu của nhà bác học này – đặc biệt là chủ nghĩa nhân bản chống lại các khuynh hướng dân tộc tự kỷ trung tâm của một số người trong giới học phương Tây và phương pháp phân tích cơ cấu , không những chỉ áp dụng cho học ngữ, học dân, học huyền thoại, mà còn có thể mở ra trước mắt các nhà nghiên cứu học sử, học văn những chân trời mới.

Công trình giới thiệu, bình giảng của Trần Đỗ Dũng sẽ giúp ích không ít cho những ai muốn rời bỏ đường mòn lối cũ, mạnh dạn áp dụng những sự thực  và phương pháp mới cảu khoa học nhân văn, để đánh giá và phát huy văn hóa dân tộc.

                                                                 LÊ VĂN HẢO

 

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Chương mở đầu

Chương I : Vấn đề vật-tổ

Chương II :  Tư tưởng man dã và Tư tưởng khoa học

Chương III:  Tư tưởng huyền thoại

Chương IV:  Huyền thoại và lịch sử

Kết luận .

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh