Tìm Sách

Giảng Luận >> Tỏa ánh từ quang


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tỏa ánh từ quang
 • Tác giả : Thích Thiện Siêu
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 226
 • Nhà xuất bản : Ban Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Thừa Thiên - Huế
 • Năm xuất bản : 1992
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 1210000003221
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TỎA ÁNH TỪ QUANG

THÍCH THIỆN SIÊU

BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

TỰA

Giáo lý chỉ dạy con đường đến giác ngộ do đấng Giác ngộ tìm ra  và truyền giảng, đó là Phật giáo. Đấng Giác ngộ tức là Đức Phật, tỏa ánh từ quang xua tan đau khổ.

Thế nhưng, các đức Phật đã chứng ngộ Phật tánh, viên mãn ba thân, không thay đổi, xưa nay vẫn là một, không có chi gọi là sống chết, thi làm gì có lịch sử ở đời, hạn cuộc theo thời gian không gian, để cho chúng ta luận bàn khảo cứu. Có chăng, chỉ vì Phật thương xót chúng sanh mà hiện thân giáo hóa tùy theo căn cơ, do đó chúng sanh mới thấy Phật cũng có sanh có diệt như mình. Nhưng dù có sanh diệt thế nào vẫn chỉ là hóa thân sanh diệt, chớ pháp thân và báo thân vẫn thường tự tại, như như. “Tương ưng bộ kinh” (bản Pali – Việt tập 4B) nói: Như Lai là thâm sâu, vô lượng, như biển cả, không thể đến tận đáy, nếu muốn định nghĩa Như Lai ngang quan thân sắc, nhưng thân sắc ấy Như lai đã đoạn tận, làm sao định nghĩa được”.

Như vậy đủ biết sự tích Đức Phật Thích Ca mà chúng tôi sưu tập sau đây chỉ là sự tích của một vị hóa thân Đức Phật Lô xá-na. Hiểu được như thế, chúng ta mới khỏi dồn lịch sử Đức Phật vào những sử liệu khô khan theo cái nhìn thiển cận thông thường.

Vậy nên tiếp theo phần sự tích, chúng tôi chọn thêm một số câu Kinh  Pháp Cú  để bổ sung, hầu để thấy rõ bản nguyện thị hiện độ sanh của Đức Phật: “Như Lai xuất hiện đem lại hạnh phúc  cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc  cho chư thiên và cho loài người” (Kinh Tăng Chi 1)

Phật lịch 2535

Từ Đàm- Huế , ngày 9 tháng 3 năm 1992

HT. THÍCH THIỆN SIÊU

 

MỤC LỤC

TỰA

XÃ HỘI ẤN ĐỘ TRONG THỜI ĐỨC PHẬT

TRUYỆN ĐỨC PHẬT THÍCH CA

A.   THỜI KỲ QUÁ KHỨ

B.   THỜI  KỲ HIỆN TẠI

I.              Tại cung trời Đâu suất

II.              Đức Phật giáng sinh

III.             Đức Phật xuất gia

IV.            Đức Phật thành đạo

V.             Trên đường du hóa

VI.            Những chặng đường hóa độ

VII.         Đức Phật nhập Niết Bàn

             NHỮNG CÂU KINH PHÁP CÚ

                                            PHỤ LỤC

A.   45 MÙA MƯA ĐỨC PHẬT AN CƯ CÁC NƠI

B.   NHỮNG NƠI ĐỨC PHẬT THƯỜNG Ở THUYẾT PHÁP

C.   KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ TRUYỀN BÁ PHẬT GIÁO TẠI ẤN ĐỘ

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn