Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Nghệ thuật diễn giảng xướng ngôn lễ hội Phật giáo


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Nghệ thuật diễn giảng xướng ngôn lễ hội Phật giáo
 • Tác giả : TT.Thích Đạt Đạo, ĐĐ Thích Nguyên An, MC. Tánh Thuần
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 172
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông HCM
 • Năm xuất bản : 2007
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000010057
 • OPAC : 10057
 • Tóm tắt :

NGHỆ THUẬT DIỄN GIẢNG XƯỚNG NGÔN LỄ HỘI PHẬT GIÁO

   TT. THÍCH ĐẠT ĐẠO , ĐĐ. THÍCH NGUYÊN AN , MC.TÁNH THUẦN

                          NXB PHƯƠNG ĐÔNG 

           

       LỜI GIỚI THIỆU

Trong chương trình cải cách hệ thống tín chỉ của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp, HCM và chương trình cải cách của Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo Hội Phật Giáo VN, có bộ môn Nghệ Thuật Diễn Giảng và Xướng Ngôn Lễ Hội Phật Giáo.

Vì Phật giáo vốn có nhiều truyền thống lễ hội, nên rất cần người hướng dẫn chương trình buổi lễ thêm sinh động và thành công tốt đẹp. Do vậy, CLB sinh viên khóa VI Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. HCM đẽ tổ chức khóa học giảng dạy bộ môn nói trên cho các Tăng Ni  sinh đang theo học tại Học viện, Trường Cao đẳng – Trung đẳng, lớp Giảng sư Ban  Hoằng Pháp và những Phật tử thích làm MC.

Mong rằng tập sách NGHỆ THUẬT DIỄN GIẢNG VÀ XƯỚNG NGÔN LỄ HỘI PHẬT GIÁO cùng các bài giảng sẽ góp phần hữu ích cho những MC tương lai.

                        Tp . Hổ Chí Minh , ngày 01 tháng 05 năm 2006

                                 Thượng Tọa Thích Đạt Đạo

                           Tổng Thư ký GHPGVN tại TP. HCM

                               Giảng sư các Trường Phật Học

 

           MỤC LỤC

PHẦN I : TT. Thích Đạt Đạo

TÂM LÝ NGHỆ THUẬT DIỄN GIẢNG TRƯỚC THÍNH CHÚNG VÀ

               XƯỚNG  NGÔN LỄ HỘI PHẬT GIÁO

1.     Các khái niệm về tâm lý học

2.     Các yếu tố  phân tích thính chúng trước khi diễn giảng

3.     Mục đích diễn giảng

4.     Nghệ thuật diễn giảng

5.     Thực tập diễn giảng

6.     Xướng ngôn lễ hội Phật giáo

PHẦN II : MC Tánh Thuần

KỸ NĂNG NÓI CHUYỆN TRƯỚC QUẦN CHÚNG ( DẪN CHƯƠNG TRÌNH )

1.     Lời phi lộ

2.     Chương trình lễ đặt đá

3.     Chương trình lễ khai giảng an cư kiết hạ

4.     Chương trình đại lễ Phật Đản

PHẦN III : Thích Nguyên An

      XƯỚNG NGÔN VIÊN  MC

1.     Lễ tắm Phật

2.     Lễ cài hoa hồng trong mùa Vu Lan

3.     Lễ tạ pháp – dâng y

4.     Đại lễ khánh thành

5.     Văn tác bạch cúng dường trường hạ

6.     Văn tác bạch cúng dường trai Tăng

7.     Văn tác bạch lễ chung thất

8.     Lời tri ân trong ngày tạ pháp –an cư

9.     Lời tri ân giáo thọ sư ngày 20/11

10.   Văn chúc tết giáo thọ sư

11.   Văn tác bạch mừng khánh tuế Thầy

12.   Văn nghệ Phật Đản

13.   Văn nghệ Vu Lan

14.   Những vần thơ tuyển chọn

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh