Tìm Sách

Giảng Luận >> Những bài giảng về Hoằng Pháp & Trụ trì


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Những bài giảng về Hoằng Pháp & Trụ trì
 • Tác giả : HT. Thích Trí Quảng
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 191
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2002
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 120100000010055
 • OPAC : 10055
 • Tóm tắt :

NHỮNG BÀI GIẢNG VỀ HOẰNG PHÁP & TRỤ TRÌ

 HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

NXB TÔN GIÁO  ( PL 2546-DL 2002 )

 

LỜI NÓI ĐẦU

Trong thập niên 90, trước nhu cầu học Phật của nhiều Tăng Ni Phật tử, cũng như trước bối cảnh thuận lợi cho việc đào tạo hoặc nâng cao trình độ giảng sư trong cả nước. Ban Hoằng Pháp đã tổ chức các khóa huấn luyện, bồi dưỡng giảng sư cho khắp ba miền Nam, Trung, Bắc.

Qua các khóa học này tôi đã truyền đạt một số kinh nghiệm về việc truyền bá chánh pháp cho các tăng Ni cùng mang chí hướng phục  vụ trong ngành hoằng pháp. Những ý tưởng mà tôi đưa ra  đã được đa số học viên đồng tình và đạt kết quả tốt.

Vì vậy, tôi tập hợp một số bài giảng mẫu đã giảng dạy trong các khóa bồi dưỡng giảng sư để quý vị có tư liệu tham khảo dễ dàng hơn và những Tăng Ni không có điều kiện tham dự cũng có thể dựa vào đây rút ra những kinh nghiệm cho việc hoằng pháp lợi sanh tại địa phương mình.

Ngoài ra, theo yêu cầu của các trường hạ khắp nơi đã thỉnh tôi thuyết giảng về vấn đế trụ trì, tôi đã đưa ra một số ý về nếp sinh hoạt cần có của vị trụ trì sống trong Phật pháp. Vì vậy, trong tập sách này cũng tập hợp một số bài nói về tư cách và vai trò của người trụ trì, thiết nghĩ cũng rất cần thiết cho quý vị là thành phần khá đông trong cộng đồng Tăng lữ.

Tôi cũng đã bổ sung thêm vài bài nói về ý nghĩa thọ giới tại những giới đàn lớn ngõ hầu giúp quý vị ôn lại tư chất cần thiết của hàng Tăng sĩ đứng đầu trong bốn chúng của Đức Phật, cũng như nhắc nhở Tăng Ni trẻ tư cách cao thượng của người tu sĩ theo Phật cần được giữ gìn nghiêm trang

Mong rằng tập tư liệu này không nhiều nhưng đó là những tinh ba mà tôi đã thiết thân kiểm nghiệm trong việc hoằng pháp đã được cô đọng lại sẽ giúp ích phần nào cho quý Tăng Ni giảng sư gặt hái được kết quả tốt đẹp trên bước đường hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp.

                              TP, HCM , mùa Hạ PL 2546-2002

                                    HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

                    Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN

 

MỤC LỤC

 

Lời nói đầu

Hoằng pháp

Những điều tâm đác về hoằng pháp

Kinh nghiệm hằng pháp

Hoằng pháp theo nhân duyên

Ý nghĩa thuyết pháp

Giáo dục và hoằng pháp

Tư cách của vị trụ trì

Vai trò của trụ trì trong giai đoạn hiện tại

Ý nghĩa trụ trì

Trụ trì , người giữ chùa

Làm trụ trì ở vùng đất mới

Kinh nghiệm làm trụ trì

Tam pháp ấn

Đạo đức hành chánh

Ba điểm quan trọng đối với tân Tỳ-kheo

Ý nghĩa thọ giới

Ý nghĩa thọ giới

Mục lục

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn