Tìm Sách

Kinh Tạng >> Nghi thức tụng niệm hằng ngày


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Nghi thức tụng niệm hằng ngày
 • Tác giả : Chùa Quang Minh
 • Dịch giả : Tỳ kheo Ni Nhật Khương
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 143
 • Nhà xuất bản : Lưu hành nội bộ
 • Năm xuất bản : 2012
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 120100000010067
 • OPAC : 10067
 • Tóm tắt :

Nghi thức tụng niệm hằng ngày

Tỳ kheo Ni Nhật Khương soạn và dịch

Kinh Diệu pháp liên hoa  Phẩm Phổ môn

Kinh A Di Đà

Nghi thức Sám hối hồng danh

Nghi thức An vị Phật

Nghi thức ăn cơm

 

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2