Tìm Sách

Kinh Tạng >> Đại Bát Niết Bàn Kinh


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đại Bát Niết Bàn Kinh
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Đoàn Trung Còn
 • Ngôn ngữ : Hán - Việt
 • Số trang : 448
 • Nhà xuất bản : Phật Học Tòng Thơ-Sài Gòn
 • Năm xuất bản : 1974
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000009923
 • OPAC : 9923
 • Tóm tắt :

Đại Bát Niết Bàn Kinh

Đoàn Trung Còn dịch

In kỳ đâu 1974

Phật Học Tòng Thơ

 

Bộ Đại Bát Niết Bàn Kinh này có cả chữ Hán, phiên âm, dịch nghĩa và chú giải gồm 2 tập: tập 1 và tập 2

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2