Tìm Sách

Văn - Thơ - Truyện >> Hãy suy nghĩ đến những điều này


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Hãy suy nghĩ đến những điều này
 • Tác giả : Krishnamurti
 • Dịch giả : Minh Tâm
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 208
 • Nhà xuất bản : Roneo
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Văn - Thơ - Truyện
 • MCB : 12010000009954
 • OPAC : 9954
 • Tóm tắt :

Hãy suy nghĩ đến những điều này

(Think on these things)

Krishnamurti

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Tài liệu của quyển sách này trước tiên được trình bày dưới hình thức những cuộc đàm thoại với những sinh viên, giáo viên và phụ huynh học sinh Ấn Độ. Nhưng tánh chất tinh vi và giản dị sáng suốt của nó sẽ mang lại nhiều ý nghĩa sâu xa cho những người khac, ở mọi nơi, thuộc mọi lứa tuổi và ở tất cả giai đoạn của kiếp sống. Với một thái độ khách quan đặc biệt và hướng về bên trong, K. khám xét những biểu lộ của những gì mà chúng ta thường gọi là văn hóa, giáo dục, tôn giáo, chánh trị và tập quán của chúng ta; và ông đã soi sáng thật rõ ràng những động cơ căn bản thúc đẩy, như tánh tham lam, sụ ghen tị, dục vọng tìm sự an toàn và lòng thèm khát thế lực – tất cả những cái đó được cho là những yếu tố làm hư hoại xã hội loài người. Theo K., nền văn hóa thật sự không phải do nơi giáo dục hay học hỏi, cũng không do nơi tài nghệ hoặc thiên tư, nhưng đó là c1i mà ông gọi là “hoạt động vô tận để tỉm hạnh phúc, Thượng Đế, sự thật”. Và “khi mà hoạt động ấy bị uy quyền, tập tục ngăn chặn, thì phát sinh sự suy tàn”, bất kể những thiên tài hay những thực hiện của bất cứ cá nhân riêng biệt nào, hay giống nòi, hoặc nền văn minh. Với một cách trực tiếp thẳng thắn, ông điểm mặt những yếu tố sai quấy trong những thái độ và thể chế của chúng ta và những hậu quả của các nhận xét của ông tỏ ra sâu đậm và có một tầm vóc rộng lớn.

D. RAJAGOPAL

Nhà sách PERENNIAL LIBRARY

Harper & Row, Publishers

Newyork and Evanston

Các sách khác thuộc Văn - Thơ - Truyện

Hoa Thiền Chớm Nở Trong Mắt Ai
Hoa Thiền Chớm Nở Trong Mắt Ai
Mở lòng bàn tay để đan tay
Mở lòng bàn tay để đan tay
Đứng dậy và bước đi
Đứng dậy và bước đi
Đoản khúc sáu mươi
Đoản khúc sáu mươi
Trở lại thiên đường
Trở lại thiên đường
Tia nắng mùa xuân
Tia nắng mùa xuân
Đóa Sen Thiêng
Đóa Sen Thiêng

Tý
Truyện Kiều Văn Xuôi dành cho Người Trẻ
Truyện Kiều Văn Xuôi dành cho Người Trẻ
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Giửa thuở chuyển mùa
Giửa thuở chuyển mùa
Đệ tử quy
Đệ tử quy