Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Những Yếu Tố căn bản để Sống Thanh Thản & Nhẹ Nhàng


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Những Yếu Tố căn bản để Sống Thanh Thản & Nhẹ Nhàng
 • Tác giả : Tarthang Tulku
 • Dịch giả : Minh Chi
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 272
 • Nhà xuất bản : Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 1201000006946
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 NHỮNG YẾU TỐ CĂN BẢN ĐỂ SỐNG THANH THẢN VÀ NHẸ NHÀNG

MINH CHI Biên dịch (272 trang)

NXB TỔNG HỢP TP . HCM

LỜI NÓI ĐẦU

Nhiều sách viết về đạo Phật, nhưng ít cuốn trao truyền được đến độc giả ý nghĩa của đạo Phật. Muốn làm cho người khác hiểu thì trước hết mình phải hiểu và thực sự trải nghiệm điều mình hiểu. Sự hiểu biết qua thực tế sống như vậy sẽ  được trao truyền không khó khăn gì, như là một phấn của quá trình sáng tạo không ngừng.

Cởi mở Tâm Thức hay Những Yếu Tố căn bản Để Sống Thanh Thản & Nhẹ Nhàng” là một quyển sách, thông qua đó, đạo Phật nói chuyện với độc giả. Trong chương đầu, tầm quan trọng của học hỏi được nhấn mạnh chủ yếu không phải là tích lũy tư liệu (Tuy rằng tích lũy tư liệu rõ ràng là cần thiết trong quá trình học hỏi), mà đúng hơn là một cố gắng tìm hiểu. Nhưng làm sao chúng ta hiểu được, trừ phi chúng ta trở về với cội nguồn, từ đó chúng ta rút ra các tư liệu. Cội nguồn là thực nghiệm, thực nghiệm trước khi nó đưa vào khuôn phép quen thuộc của tư duy bình thường, và chuyển thành một cái gì có số lượng và kích thước, nói tóm lại, tức là chuyển thành các tư liệu riêng lẽ, không còn sức sống, tức là rút lấy chất lượng từ cuộc sống.

Trên cơ sở một nhận thức như vậy, chúng ta học ứng xử một cách thích hợp, có nghĩa là chúng ta không đối xử thô bạo với cơ cấu tinh tế của một tình huống sống. theo nghĩa đó, hành thiền là một kiểu thực nghiệm, hoàn toàn cụ thể, đối với bất cứ một tình huống nào chúng ta gặp phải. Hành thiền tuyệt đối không phải là một cái gì siêu việt và trừu tượng, mà là cái gì rất thực tế bằng cách giúp chúng ta phục hồi lại sự sống động nhờ đánh thức lại giòng chảy tự do nội tại của sự sống. Trong đạo Phật, “hành thiền” như là bây giờ chúng ta thấy rõ, không phải là chối bỏ tư duy, mà là khả năng áp dụng và thực tế áp dụng kiểu tư duy đó trong cuộc sống hàng ngày. Đó chính là chủ đề của cuốn sách này.

Cuốn “Cởi Mở Tâm Thức Hay Những Yếu Tố Căn Bản Để Sống Thanh Thản & Nhẹ Nhàng” được viết cho những người dám đặt ra những vấn đề đụng chạm đến ý nghĩa của cuộc sống, và cuốn sách được hình thành  từ những câu hỏi như vậy. Không cần phải chỉ ra  rằng, đầu đề cuốn sách cũng không thách thức; cởi mở chúng ta, có nghĩa là phục hồi tính cởi mở sáng tạo cho tâm thức. Cuốn sách này chắc chắn là chỉ bày con đương hướng đó.

                                                                   Herbert Guenther

                                                           Trường Đại học Saskatchewan

 

MỤC LỤC

·        Lời nói đầu

·        Phát triển hành thiền

·        Mở rộng trái tim

·        Chữa bệnh với năng lượng tích cực

·        Gánh lấy trách nhiệm

·        Đánh thức lòng từ bi

·        Phát hiện tâm thức

·        Giải tỏa lo âu

·        Đạt tới niềm tự tin trong nội tâm

·        Vô thường và thất vọng

·        Hành thiền là phương thức khai tâm

·        Khơi nguồn tâm thức

·        Học tập từ thực nghiệm

·        Thay đổi bản thân

·        Phật pháp trong nội tâm

·        Quy ngưỡng

·        Hình ảnh về cái ta

·        Những khía cạnh của hành thiền

·        Giòng chảy ngày càng sâu hơn

·        Chuyển biến lòng sợ hãi

·        Ý niệm

·        Nền tảng của sự tồn tại

·        Thực tại và ảo tưởng

·        Vượt trên mọi ý nghĩa

·        Siêu việt ý nghĩa

·        Tấm thảm di động của những ước mơ

·        Hoa sen trong mơ

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh